Kainos samprata ir reikšmė

Konspektas
 5
Microsoft Word 77 KB
8 puslapiai

Prekės patenka vartotojui per mainų procesą. Santykis, kuriuo prekės mainomos viena į kitą yra kaina.
Tarpininkaujant kainai, vyksta prekių mainai. Todėl kaina yra pagrindinis viso prekinio ūkio reguliatorius. Prekių kainų svyravimai nulemia tai, kad gamyba vyksta remiantis paklausa. Rinkos kainos lygis rodo, ar prekės gamybą reikia padidinti, ar sumažinti.
Paklausos ir pasiūlos dėsnis yra pagrindinis rinkos mainų dėsnis, taip pat ir kainų dėsnis. Kainų mechanizmas padeda pasiūlą pritaikyti prie paklausos.
Ekonomikos teorijoje sutinkamas toks kainos apibrėžimas.

Kaina – tai piniginė prekės vertės išraiška.

Kaina yra vienas iš marketingo komplekso elementų. Marketingo požiūriu kainos apibrėžimas būtų toks.

Kaina - marketingo komplekso elementas, apimantis sprendimus ir veiksmus, susijusius su kainų nustatymu ir keitimu.

Šia prasme kaina panaudojama efektyviausiai tada, kai ji taikoma kartu su kitais marketingo komplekso elementais (preke, paskirstymu ir rėmimu).
Kiekviena įmonė turi kitokias galimybes vykdyti savo kainų politiką. Įmonė turi mažiau laisvės nustatydama kainas, jeigu gamina prekes, kurios panašios, neišsiskiria nuo kitų įmonių gaminamų prekių. Įmonė, kuri gamina tarp savęs nepanašias prekes, turi daugiau laisvės nustatydama kainas. Todėl gamybinės paskirties prekių rinkose veikiančios įmonės turi laisvesnę savarankišką kainų politiką, negu įmonės, veikiančios vartojimo prekių rinkose.
Kainų nustatymo pobūdį kuriai nors prekei lemia tai, ar pasiūla yra koncentruota ir kiek. Jei gamyba ir pardavimas nesukoncentruoti, t.y. egzistuoja daug pardavėjų, vyksta atvira kainų konkurencija. Jei gamyba ir pardavimas yra sukoncentruoti nedaugelio įmonių - pardavėjų rankose, šios įmonės gali tam tikru mastu veikti rinką, taip pat ir kainas savo interesais. Tada kaina nėra vienintelė prekės pardavimo sąlyga. Čia įtaką daro prekės kokybė, aptarnavimas ir kiti veiksniai.
Įmonė, nustatydama savo prekėms kainas, pirmiausia siekia padengti gamybos kaštus ir gauti pelną. Tačiau galutinį kainos lygį lemia konkurencija, kuri gali priversti įmonę sumažinti pradinę nustatytą kainą arba ją padidinti.
Įmonei gali prireikti sumažinti prekės kainą dėl įvairių priežasčių. Viena iš priežasčių - prekių perteklius. Kita priežastis - rinkos dalies sumažėjimas. Trečia priežastis - siekimas dominuojančios padėties rinkoje. Šiuo atveju įmonė išeina į rinką, pateikdama prekę mažesne kaina negu konkurentas arba pirmoji sumažina prekės kainą, tikėdamasi užvaldyti didesnę rinkos dalį.
Kai kurios įmonės didina savo prekių kainas, nors tai gali sukelti...