Kaimo turizmas Lietuvoje

 5
Microsoft Word 128 KB
17 puslapiai

Kaimo turizmo diplominis darbas. Kaimo turizmas lietuvoje referatas. Kaimo turizmo diplominis darbas. Kaimo turizmas lietuvoje referatas. Apie kaimo turizma kursinis darbas. Diplominis darbas apie turizma lietuvoje. Apie kaimo turizma kursinis darbas. Turizmas lietuvoje referatas.

Turinys
Įvadas 3
Turizmo samprata 4
Kaimo turizmo sąsajos 5
Kaimo turizmo plėtros nauda 7
Kaimo turizmo kaip sistemos interpretacija 9
Statistinių metodų taikymo kaimo turizmui Lietuvoje sričių nustatymas 13
Kaimo turizmo Lietuvoje prognozavimo aspektų identifikavimas ir įvertinimas
19
Tolydus kaimo turizmo vystymas 19
Kaimo plėtros politika Europos Sąjungoje 20
ES parama plečia kaimo perspektyvas 21
Turizmo augimo prielaidos 22
Išvados 23
Literatūra 24
Priedai 25
Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas 25

Įvadas

Turizmas yra daugiamatė bei daugiafunkcinė ekonominė veikla, turinti
stiprų socialinį aspektą. 1991 metais Tarptautinė turizmo organizacija
(WTO) parengė turizmo apibrėžimą, kur turizmas apibrėžiamas, kaip visos
kelionių, ekskursijų rūšys, kai asmuo palieka savo nuolatinę darbo vietą
ilgiau nei vieną parą ir trumpiau nei 12 mėnesių, ir kai išvykos tikslas
nėra samdoma, apmokama veikla.
Turizmas apima atostogas (darbo atostogas, trumpas savaitgalines
išvykas ar vienos dienos keliones), verslo keliones, draugų ar giminių
lankymą, taip pat išvykas susijusias su mokslais, sportu, sveikata ar
religija. Į turizmo sąvoką įeina žmogaus judėjimas iš vienos šalies į kitą.
Be to, ši sąvoka apima šalies gyventojų rekreacijos bei sportinę veiklą jų
gyvenamoje teritorijoje. Abi šios grupės naudoja tuos pačius gamtinius ar
ekonominius resursus.
Kaimo turizmas - viena naujausių verslo šakų Lietuvoje, bet jau spėjo
įleisti gilias šaknis šalies poilsio organizavimo sferoje, turi sukaupęs
nemažai patirties, įgijęs savitų tradicijų. Dažnas šiokių tokių pajamų
turintis miesto gyventojas atostogų metą ar savaitgalį nori atitrūkti nuo
miesto triukšmo, dulkių, kaimynų bruzdesio ir sprunka į kaimą: arčiau
natūralios gamtos, norėdamas pabūti ramumoje bei atokvėpyje. Tokių
poilsiautojų atsiranda vis daugiau. Ir būtent kaimo turizmas gali jiems tai
suteikti.
Lietuva 2003 m. spalio 15 d. įstojo į pasaulio turizmo organizaciją.
Įstojimas į turizmo organizaciją, kurioje oficialiai užregistruota 142
valstybės, rodo mūsų šalies sustiprėjimą, pažangą šioje verslo šakoje. Dėka
to, yra kuriamos naujos darbo vietos, didinamas užimtumas. Tai galimybė
mūsų šaliai plėstis, realizuoti save. Nors šiuo metu kaimo turizmas
Lietuvoje sparčiai pažengęs į priekį, tačiau asmenys, užsiimantys šiuo
verslu, ateityje planuoja dar daugiau įvairių pramogų, poilsio,
laisvalaikio leidimo paslaugų.

Turizmo samprata

Norint apibūdinti poilsį kaime ir suvokti, kas yra kaimo...