K donelaitis metai vasaros darbai

Lietuvių analizės
Analizė
 5
Microsoft Word 84 KB
9 puslapiai

Vasaros darbai analize. Vasaros darbai analize. Donelaitis vasaros darbai analize. Donelaitis vasaros darbai analize. Kristijonas donelaitis vasaros darbai. Kristijonas donelaitis vasaros darbai. Kristijonas donelaitis metai vasaros darbai analize. Kristijonas donelaitis metai vasaros darbai analize.

Molekulinė elektronika
Gilėjant mūsų supratimui apie molekulių gebėjimą pernešti elektros krūvį bei jų sąveiką su makropasauliu, vis labiau panaudojamos jų savybės ir kuriami nauji prietaisai
Įsivaizduokite iš molekulių sudarytą judesio perdavimo mechanizmą: molekulės susižadina ir pradeda osciliuoti viena kitos atžvilgiu, netekusios ar papildomai prisijungusios vieną vienintelį elektroną1; arba domino tvarka išsidėsčiusių molekulių rinkinį, kuris ims pulsuoti iš anksto numatyta tvarka, jei mechaniškai išvesime iš pusiausvyros vieną "domino kauliuko" akį2. Be to, įsivaizduokite nanolaiduką: bent vieno atomo buvimas ar nebuvimas valdo jo elektrinį laidumą3, o laidumo mechanizmai kuriami biomolekulinio atpažinimo procesais4. Čia aprašytais molekulių elgsenos epizodais grindžiamas mechaninis molekulių perjungimas (jo naudojantis galima kurti laisvosios kreipties atminties grandines), molekuliniai-mechaniniai trijų įvadų loginiai rūšiavimo įrenginiai, vienmolekuliniai elektriniu ar magnetiniu lauku valdomi jungikliai ir viengubos spiralės DNR laidukai, kurie "įjungiami", kai DNR molekulė įgauna dvigubos spiralės formą. Šie ir daug kitų molekulinių darinių yra pagrindiniai sparčiai besivystančios molekulinės elektronikos "personažai".
Molekulinės medžiagos elektroninių prietaisų technologijai niekad nebuvo labai svarbios. Prieš dešimt metų jų cheminės savybės buvo ribotai panaudojamos (pvz., silanų (SixHy) ir germanų (GexHy) molekulės - kaip pirminės plonųjų puslaidininkinių sluoksnių medžiagos, ėsdiklių komponentai, rezistų žaliavos, apsauginės medžiagos ir pan.). Visa elektronikos pramonės esmė buvo dielektrikų, puslaidininkių ir metalų darinių gamyba, o fundamentalios žinios, paskatinusios kurti integrinius grandynus, buvo sukauptos dvidešimtojo amžiaus viduryje, kai buvo sukurti kietojo kūno fizikos pagrindai.

1 pav. Molekulinės elektronikos prietaisai.
(a)Šioje fotonuotraukoje pavaizduotas 64 sandūrų molekulinių grandinių rinkinys, suformuotas naudojant laidukų mikroįspaudų technologiją ir molekulių cheminį susiformavimą. Molekulių ir elektrodų sandūros sudarytos laidukų susikirtime. (b) Vienos iš molekulinės elektronikos grandinių, kuri galėtų būti naudojama kaip laisvosios kreipties atminties grandinė arba kaip loginės ir atminties grandinių derinys, mikronuotrauka. Šiose grandinėse naudojamos molekulės yra dviejų stabilių padėčių.
Per pastarąjį dešimtmetį elektronikos pramonės vaizdas iš esmės nepasikeitė. Tiesa, atsirado laidūs polimerai, bet plataus pritaikymo jiems kol kas nerasta. Tačiau manoma, kad per artimiausius 10-20 metų dėmesys molekulėms nuolat didės. Jos...