K donelaicio metu rudenio gerybiu

 5
Microsoft Word 33 KB
2 puslapiai

Kristijonas Donelaitis ,,Metai”

Rudenio gėrybių gamtovaizdžio interpretacija

K. Donelaičio kūrinys ,,Metai“ neturi aiškios pradžios ir pabaigos, nėra jame kokio
nors svarbiausio įvykio, vieningo siužeto, intrigos, sunki jo kalba, tačiau tai pirmasis didesnės apimties grožinės literatūros kūrinys lietuvių kalba. K.Donelaitis pasakoja apie lietuvių valstiečio gyvenimą, jo džiaugsmus ir rūpesčius. “Metus” sudaro keturios didelės dalys: “Pavasario linksmybės”, “Rudenio gėrybės”, “Vasaros darbai” ir “ Žiemos rūpesčiai”. Interpretuojama yra viena iš dalių, tai - ,,Rudenio gėrybės“.
Ištraukoje ,,Rudenio gėrybės“ yra pasakojama apie artėjantį rudenį, žmonių ruošimąsi jam. Pradžioje pradedamas kurti artėjančio rudens vaizdas. Aiškiai aprašomas artėjantis ruduo, jo požymiai: kaip saulė mažiau bešviečia, kaip vėjai pradeda stiprėti, kaip traukiasi šiluma. Pasakotojas pradeda kalbėti apie saulę. Ištraukoje saulelė ritasi, tai judėjimo momentas. Ristis gali tik apvalūs daiktai, kurie neturi nei pradžios, nei pabaigos. Vėliau pradedama kalbėti apie vėjus, kurie pradeda “mūdraut”, dėl kurių orai atšalo. Nuo aštuntos eilutės aprašoma kaip žmonės pradeda ruoštis rudeniui: ,,Irgi senytę jau graudena kailinius imtis.[], / O kitus atšilt į stubą ragina lįsti / Ir valgius drungnus bei šiltą viralą valgyt“. K. Donelaitis vaizduoja sunkų valstiečio gyvenimą: “Kur pirm du kuinu lengvai mums pavežė naštą, / Jaugi dabar keturiais arkliais pavažiuoti nepigu“. Mano manymu ruošimasis rudeniui žmones labai vargina, taip pat yra pabrėžiama tai, kad žmogus yra labai priklausomas nuo gamtos. Jei vasarą derlius nenusiseka, žmonėms būna labai blogai, jiems trūksta maisto, o jei geri metai buvo, tai ir žmonėms gerai, tai parodo citata: ,,Vėl laukų sklypai visur skendėdami maudos“. Nenustojama apibūdinti rudens orus:...