Jurgis baltrušis

Anglų analizės
Analizė
 5
Microsoft Word 29 KB
1 puslapis

[pic]

Poetas-mąstytojas Jurgis Baltrušaitis gimė 1873 m. gegužės 2 d.
Paantvadžių sodžiuje, Skirsnemunės valsčiuje. Apie motiną rašė: „
Paslaptingąją mano poezijos liepsną greičiausiai aš būsiu paveldėjęs iš
mano motinos jautrios sielos, kurios
švelnus veidas nuolatos gobė mano visą žmogiškąjį gyvenimą“.
Mokėsi namuose pas parapijos kunigą, Kauno gimnazijoje, Maskvos
universitete baigė gamtos mokslus, bet tolimesnį savo gyvenimą paskyrė
literatūros studijoms. Pradėjo bendradarbiauti rusų žurnaluose , susidomėjo
Vakarų Europos kultūra, daug keliaudavo.
Poetas , rašė lietuvių ir rusų kalbomis. Vadovavo Maskvos rašytojų
organizacijai. 1922-39 m. buvo Lietuvos nepaprastasis pasiuntinys ir
įgaliotasis ministras Rusijoje. 1939 m. persikėlė į Paryžių diplomato
darbui.
Gimęs ir augęs katalikiškoje šeimoje vūisada išsaugojo tikėjimą,
kuris buvo atrama sunkiomis gyvenimo valandomis. Savo kūryboje visada visur
ieškojo dieviškojo prado. Jo darbo kabinetas Maskvoje ant rašomojo stalo
stovėjo kryželis ir mėgstamiausia knyga- Evangelija.
Giliai įleidęs šaknis į Rusijos literatūrinį ir meno pasaulį,
nenutraukia ryšių su lietuviais. Organizuoja lietuvių studentų šelpimą,
savo namuose įsteigia lietuvių moksleivių karo pabėgėlių bendrabutį.
Jurgis Baltrušaitis mirė 1944 m. sausio 3 d. Palaidotas Monružo
kapinėsem, netoli...