Josef pieper kas yra filosofija

Konspektas
 5
Microsoft Word 41 KB
3 puslapiai

Šioje knygoje autorius bando atsakyti į klausimą “Kas yra filosofija ?”, “Ką reiškia filosofuoti ?”. Tačiau į šiuos klausimus, kaip sako pats autorius, konkretaus atsakymo nėra, o ir ši knyga nežada jo pasiūlyti. Stengiantis atsakyti į klausimą “Ką reiškia filosofuoti ?” mes turime įsigilinti į pačią filosofijos esmę. O kalbant apie filosofijos esmę, mes negalime nekalbėti apie žmogaus esmę. Ši mintis atidengia pačią filosofijos šerdį.
Kas gi yra toji filosofija? Graikų kalbos žodis filosofas (philosophos) savo reikðme yra prieðinga žodžiui “sophos”. “Philosophos” reiškia mylįs pažinimą (esmę), priešingai “sophos”, kuris “pažinęs” esmę vadina savi “žinančiu”. Ši žodžio reikšmė išlikusi iki šiandien: filosofijos esmė yra tiesos ieškojimas, o ne jos žinojimas, kad ir kaip daþnai filosofija šią esmę išduoda dogmatizme, kuris yra tezėmis išreikštas galutinis, tikras ir pamokantis žinojimas. Filosofija reiškia visą laiką būti kelyje. Kiekvienas jos klausimas turi gilesnę prasmę, negu jos atsakymai, o kiekvienas atsakymas virsta vis nauju klausimu. Filosofija slypi ne žodžiais išreikštame žinojime, ne tezėse ar deklaracijose, o istoriniame žmogiškumo įgyvendinime, kai žmogui paaiškėja pati būtis. Filosofijos tikslas yra suprasti šią tikrovę tokioje situacijoje, kurioje šiuo metu yra žmogus.
Fiziko klausimas , ką reiškia užsiimti fizika, kas tai yra fizikiniai tyrinėjimai, yra dar tik įvadinis klausimas. Kai klausiama tokių dalykų ir bandoma į juos atsakyti, matyt, užsiimama jau nebe fizika . Tačiau tas, kuris klausia, ką reiškia filosofuoti , ir bando atsakyti užsiima vien filosofija. Tai ne įvadinis , o svarbiausias filosofijos klausimas : jis veda į pačią filosofijos šerdį. Trumpai tariant nieko negaliu pasakyti apie filosofijos ir filosofavimo esmę. Būtent ši mintis ir atidengia filosofijos šerdį.
Nei vieną filosofinį klausimą negalima atsakyti taip, kad neliktų jokių abejonių, nes atsakymas, pasak Parmenido, neateina kaip “nugludinta tiesa”. Apytikriai galima pasakyti, kad filosofavimu yra peržengiamos grynojo darbo pasaulio ribos. Taigi pirmiausia reikia apibrėžti kas yra darbo pasaulis. Tai...