Johanas volfgangas gėtė

Konspektas
 5
Microsoft Word 65 KB
7 puslapiai

Johanas volfgangas gėtė konspektas. Johanas volfgangas gėtė konspektas.

Johanas Volfgangas Gėtė


Johanas Volfgangas Gėtė (Johann Wolfgang Goethe, 1749-1832) gimė laisvajame imperijos mieste Frankfurte prie Maino. Šeima priklausė miesto kilmingųjų luomui. Motina, Katarina Elizabeta Tekstor (C.E.Textor), 17 metų ištekėjo už dvidešimt vieneriais metais vyresnio Johano Kasparo Gėtės, imperatoriaus patarėjo. Prieštaringus tėvų bruožus paveldėjo Gėtė: jis neretai stebino kitus tai olimpine ramybe, gebėjimu atsiriboti, net žeidžiančiu šaltumu, tai užsidegimu, aistringa meile menui ar gamtos tyrinėjimams.
1765-1768 metai - teisės studijų Leipcige laikotarpis. Teise jaunasis Gėtė visai nesidomėjo, studijavo tėvo verčiamas, todėl daugiau dėmesio skyrė su studijomis nesusijusiems dalykams - klausė poetikos bei literatūros kursų, lankė Dailės akademiją, nes piešti buvo pamėgęs dar Frankfurte. Audringas studentiškas gyvenimas eikvojo Gėtės sveikatą, nutraukęs studijas jis priverstas grįžti į tėvų namus, kur praleidžia pusantrų metų, būtinų sveikatai pataisyti. 1770 m. išvyksta į Strasburgą tęsti teisės studijų. Naujoje aplinkoje Gėtė pamiršta religines bei mistines ligonio nuotaikas ir visas atsiduoda gyvenimui, kūrybai, meilei. Pažintis ir draugystė su tuo metu Strasburge gyvenusiu J.G.Herderiu veda jaunąjį kūrėją ,,Audros ir veržimosi" sąjūdžio idėjų link. Herderis skatina pažvelgti į savo vidų, kūryboje būti pačiu savimi. Gėtės poezija darosi lyriškesnė, dvasingesnė, ypač eilėraščiai, kuriuos įkvepia meilė Zezanheimo pastoriaus dukrai Friderikai.Baigęs teisės studijas Strasbūre, 1772m. vasarą Gėtė vyksta į imperijos teismo rūmus mažame Veclaro miestelyje įgyti teisininko patirties. Su Veclaru susiję labai reikšmingi jaunojo poeto išgyvenimai – susižavėjimas draugo Kestnerio sužadėtine Šarlota Buf. Šis aistringas jausmas, nuo kurio pats Gėtė bėga, vėliau pasiekusi žinia apie kito draugo savižudybę, apskritai Veclaro įspūdžiai davė siužetą naujam kūriniui – romanui ,,Jaunojo Verterio kančios”. Knyga išeina 1774m. Leipcige. Per mėnesį parašyto nedidelio romano pasisekimas didžiulis – jauni žmonės svajoja išgyventi panašią meilę, mėgdžioja veikėjų elgesį, aprangą, o į autorių žiūri kaip į Verterio prototipą.
1775m. prasideda naujas Gėtės gyvenimo laikotarpis – pakviestas aštuoniolikmečio hercogo Karlo Augusto, jis persikelia į Veimarą. Kad išlaikytų Veimare, hercogas paskiria Gėtę slaptuoju tarėju, vėliau ministru, išrūpina kilmingo titulą. Veimare Gėtė nutolsta nuo ,,Audros ir veržimosi” sąjūdžio ir apskritai nuo literatūros, mažai rašo. Tuo laiku sukurtuose eilėraščiuose atsispindi...