Jav susidarymas karas dėl jav nepriklausomybės

Istorijos testai
Testas
 5
Microsoft Word 27 KB
1 puslapis

Testas jav karas. Testas jav karas.

JAV susidarymas.
Karas dėl JAV nepriklausomybės.

1. Kada Š.Amerikoje buvo įkurta pirmoji anglų kolonija?

Atsakymų variantai:
a) 16 a. pabaigoje; b) 17 a. pradžioje;
c) 17 a. pabaigoje; d) 18 a. pradžioje.

2. Kurijoe Š.Amerikos dalyje 17-18 amžiuose labiausiai klestėjo vergininkystė?

Atsakymų variantai:
a) šiaurėje; b) pietuose;
c) rytuose; d) vakaruose.

3. Kada prasidėjo karas dėl JAV nepriklausomybës?

Atsakymų variantai:
a) 1775 m.; b) 1778 m.;
c) 1781 m.; d) 1770m.

4. Kada kongresas priėmė "Nepriklausomybės deklaraciją"?

Atsakymų variantai:
a) 1775 07 04; b) 1770 04 07;
c) 1776 07 04; d) 1781 04 07.

5. Kas buvo šios deklaracijos autorius?

Atsakymų variantai:
a) Dž. Vašingtonas; b) T. Džefersonas;
c) B. Franklinas;

6. Kuris iš šių punktų nebuvo paskelbtas deklaracijoje?

Atsakymų variantai:
a) Apie tai, kad visi žmonės lygūs; b) Apie tai, kad Anglija neteisėtai "spaudžia" kolonijas;
c) Apie tai, kad vergija panaikinama; d) Apie tai, kad tauta turi teisę paskelbti savo vyriausybę.

7. Kuri iš šių šalių nesudarė sąjungos su Amerikos kolonijomis kovoje prieš Angliją?

Atsakymų variantai:
a) Ispanija; b) Rusija;
c) Prancūzija.

8. Kada buvo priimta JAV konstitucija?

Atsakymų variantai:
a) 1780 m.; b) 1781...