Jav pinigų politika

Referatas
 5
Microsoft Word 147 KB
20 puslapiai

TURINYS

TURINYS 2

Įvadas 3

1. Pinigų politikos tikslai 4

2. Pinigų politikos institucijos ir teisinė aplinka 6

2.1. Federalinės rezervų sistemos valdytojų taryba 6
2.2. Federalinis atvirosios rinkos komitetas ir atvirosios rinkos
apskaitos sistema 7
2.3. Federalinės rezervų sistemos bankai 7
2.4. Bankai - federalinės sistemos nariai 9

3. Valiutos kurso režimas ir valiuta 10

4. JAV ekonomikos analizė 11

5. Trumpa JAV finansų sistemos analizė. 13

6. Pinigų politikos signalų transmisijos mechanizmo ypatumai 15

7. Dažniausiai naudojamos pinigų politikos priemones ir instrumentai 17

8. FRS vaidmuo, skaidrumas ir svarba 18

9. Pinigų politikos pasiekimai JAV per pastaruosius metus 21

Išvados 23

Literatūra 24

Įvadas


JAV pinigų politika įtakoja visų rūšių ekonominius ir finansinius žmonių
spendimus, pavyzdžiui, ar imti paskolą, pirkti namą arba mašiną, ar įkurti
įmonę arba plėsti verslą investuojant į naują įrangą, ar padėti santaupas į
banką, ar investuoti į obligacijas ar akcijas. Be to, kadangi JAV ekonomika
yra didžiausia ir galingiausia pasaulyje, JAV monetarinė politika taip pat
turi reikšmingą įtaką kitoms šalims.


Pinigų politikos tikslas yra įtakoti ekonomikos vystymąsi, kuris atsispindi
tokiuose faktoriuose kaip infliacija, visuminis produktas, nedarbas. Pinigų
politika veikia, įtakodama visuminę paklausą, t.y. žmonių ir firmų norą
leisti pinigus prekėms ir paslaugoms. Šią politiką formuoja ir vykdo JAV
centrinis bankas, kuris įtakoja paklausą pagrinde pakeldamas arba
sumažindamas trumpalaikes palūkanų normas.


Centrinis bankas yra viena iš pagrindinių šiuolaikinės ekonomikos
institucijų. Tai vyriausybės institucija, palaikanti finansų sistemos
veikimą ir kontroliuojanti pinigų pasiūlą. Tai tai pat “bankų bankas”,
dirbantis su komerciniais bankais bei vertybinių popierių dileriais,
palaikant savo vykdomą politiką. Centrinis Jungtinių Amerikos Valstijų
bankas yra Kongreso sukurta Federalinė rezervų sistema (FRS), atsakinga už
pinigų emisiją, bankininkystės reguliavimą, dolerio vertės palaikymą bei
padedanti spręsti gyventojų užimtumo klausimus.


Po Antrojo pasaulinio karo JAV ir keletas kitų industrinių valstybių
nusprendė, kad vyriausybė yra atsakinga už aukštą užimtumo lygį, kovą su
infliacija ir ekonomikos augimo rėmimą. Tai buvo palyginti nauja idėja.
Ankstesniais laikais vyriausybė skyrė daug mažiau dėmesio ekonomikai, o ir
šalies piliečiai iš vyriausybės...