Jausmai emocijos valia jų tarpusavio ryšys

Referatas
 5
Microsoft Word 94 KB
11 puslapiai

Referatas jausmai. Referatas jausmai.

SANTRAUKA

Šiame darbe atskleista emocijų (jausmų) reikšmė bendravime, emocijų rūšys ir pagrindinės valios savybės; jausmų ir valios tarpusavio ryšys.
Darbą sudaro 4 dalys. Pirmojoje dalyje siekiama apibūdinti jausmus (emocijas), jų kilmę. Antrojoje - aprašomos jausmų rūšys, jų poveikis žmogaus savijautai. Trečioje dalyje siekiama apibūdinti valią, jos atsiradimo istoriją. Ketvirtoje dalyje aprašomos pagrindinės valios savybės ir asmenybiniai skirtumai.
Išvadose trumpai aprašytos referato pagrindinės sąvokos ( jausmai, emocijos, valia). Visa tai padeda geriau įsiminti jų skirtumus, bei panašumus.

TURINYS
Įvadas 4
1. Emocijų (jausmų) kilmė, bendrasis jų apibūdinimas 5
2. Emocijų rūšys7
2.1. Somatinės emocijos 7
2.2. Situacinės emocijos 8
2.3. Socialinės emocijos 10
2.3. Kognityvinės emocijos 11
2.4. Meditacinės emocijos 12
3. Bendrasis valios apibūdinimas 14
4. Pagrindinės valios savybės ir jų asmenybiniai skirtumai 16
Išvados 18
Literatūra 19ĮVADAS
Emocijos yra žmogaus santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išgyvenimas . Nuo to, kokias žmogus emocijas išgyvena (teigiamas ar neigiamas) priklauso jo aktyvumas, sveikata, nuotaika. Jausmai – tai žmogaus santykių su tikrovės daiktais ir reiškiniais išgyvenimas. Jais reiškiasi vienokie ar kitokie žmogaus poreikiai, jie skatina žmogų veikti, kad tuos poreikius patenkintų Jausmai reiškiasi veido ir viso kūno judesiais, kalbos intonacijomis. Emocionalūs žmonės, susidurdami su aplinka, džiaugiasi ir liūdi, myli ir neapkenčia, garbina ir niekina, pavydi ir atleidžia, juokiasi ir verkia, aistringai ko nors siekia ir nusivilia. Ramūs, šaltakraujiški žmonės neturi tokio emocinių išgyvenimų diapazono: jiems būdingas mažas jautrumas, santūrios išorinės išraiškos, vadovavimasis apskaičiavimais ir kitomis proto išvadomis. Teigiamų emocijų išraiškos judesiai priešingi neigiamų emocijų išraiškos judesiams. Todėl labai svarbu mokėti atpažinti savo emocijas ir suprasti, kokių poreikių patenkinimas ar nepatenkinimas jas sukelia
Valios dėka, žmogus, siekdamas tikslo, gali nugalėti neigiamas emocijas, kliūtis ir veikti toliau. Valia turi būti ugdoma kaip asmenybės savybė. Valia - tai sąmoningas žmogaus elgesio ir veiklos reguliavimas, susijęs su vidinių ir išorinių kliūčių nugalėjimu.

Darbo objektas – jausmai, emocijos ir valia: tarpusavio ryšys.
Darbo tikslas - atskleisti emocijų bei valios tarpusavio ryšį.
Darbo uždaviniai:
1. Apibrėžti emocijų (jausmų) sampratą, jų kilmę
2. Apibrėžti jausmų rūšis
3. Apibrėžti valios sampratą
4....