Jaunimo nusikalstamumas

Referatas
 5
Microsoft Word 71 KB
7 puslapiai

Turinys

ĮVADAS3
1. DABARTINĖ PADĖTIS LIETUVOJE4
2. PSICHOLOGINĖS IR SOCIOLOGINĖS PERSPEKTYVOS4
3. SOCIALIZACIJOS INSTITUTAI4 3.1. Šeimos aplinka5
3.2. Mokykla6
3.3. Kriminalinės justicijos institucijos 7
3.4. Neformalios grupės 7
3.5. Neužimtumas8
3.6. Žiniasklaida9
3.7. Visuomenės vertybinės orientacijos9
IŠVADOS11
LITERATŪROS SĄRAŠAS………………………………………………………………12

Įvadas

Iš žiniasklaidos vis dažniau girdime apie mažamečių vaikų agresyvumo proveržius, kartais pasibaigiančius kito žmogaus mirtimi ir neretai – sunkiu kūno sužalojimu. Dar daugiau istorijų galime išgirsti visai šalia savo namų – apie vaikų žiaurumą, kitų vaikų reketavimą, grasinimus, muštynes, užpuolimus. Apie tai kalba žmonės gatvėse, kaimynai, pažįstamiKyla klausimas, kodėl vaikai tokie žiaurūs?
Vaikai – silpniausi visuomenės nariai, kuriems reikia daug dėmesio ir meilės. Kas atsitiko, kad jie bando šitokiais nepriimtinais būdais atkreipti visuomenės dėmesį? Ar tokį elgesį apskritai galima vadinti dėmesio reikalavimu? Ar įmanoma pastebėti pirmuosius vaiko nepageidaujamo elgesio požymius? Galima ieškoti asmenų, atsakingų už vaiko padarytą nusikaltimą. Galima kaltinti šeimą, mokyklą, draugus, televiziją ar visuomenę, patį nepilnametį, pasirinkusį kelią į nusikaltimą, tačiau į klausimus “Ką daryti, kad vaikai netaptų nusikaltėliais?“ ir “Ar galima ką nors daryti?“ lieka neatsakyta [1,p. 8].
Nepilnamečių nusikaltimai – svarbi visuomenės problema. Tokių nusikaltimų skaičius yra išaugęs, apie tai daug kalbama ir rašoma. Tačiau diskusijose dažniausiai akcentuojamas tik pats faktas ir jo mastai, pamirštant, kad yra ir kita pusė – šį reiškinį lemiantys veiksniai. Nors šiai temai Lietuvoje kol kas dar nėra skiriama pakankamai dėmesio, tačiau, norint suprasti jaunimo padaromus nusikaltimus, būtina žinoti nepilnamečių nusikaltimus lemiančius veiksnius.
Aptarsime socialinius veiksnius, galinčius lemti nepilnamečių nusikalstamą elgesį, bet tai nereiškia, kad tik šie veiksniai yra reikšmingi ir vieninteliai. Taip pat reikia pabrėžti ir tai, kad aptariamos priežastys nebūtinai veda prie nusikaltimo – iš vienos pusės, ne visi asmenys, patyrę jų poveikį, nusikalsta, kita vertus, yra asmenų, kurie padaro nusikaltimus ir be aptariamų veiksnių įtakos. Veiksnių buvimas tik rodo padidėjusią tikimybę nusikalsti.
Prieš aptariant socialinius veiksnius, reikia pažymėti, kad socialinis gyvenimas yra gana sudėtingas ir įvairus. Todėl ir nusikalstamą elgesį lemiantys...