Jaunimo gyvenimo tragedija j grušo dramoje meilė velnias ir dziazas

Lietuvių analizės
Analizė
 5
Microsoft Word 39 KB
2 puslapiai

Jaunimo gyvenimo tragedija J.Grušo dramoje “M.D.V.”
Gyvenimas yra daugiau negu tikrovė. Tikrovė gali visaip laužyti ir prievartauti žmogų, bet tikrasis jo likimas vis tiek bus jo dvasios likimas.
Justinas Marcinkevičius
Dienoraštis be datų.
J.Grušas – vienas didžiausių moralistų mūsų literatūroje. Jo kūryba išsiskiria tuo, kad yra išaugusi iš moralinių ir filosofinių gelmių, iš autoriaus pastangų pažvelgti į žmogų už kasdienybės ribų, išaiškinti jo prigimtį ir sielos vingius, pastatyti jį į kraštutines dvasinių išbandymų situacijas. Juozo Grušo devizas, kurį jis ne kartą teoriškai skelbęs, – veržtis į būties gilumą ir platumą, ieškoti žmogaus tiesos ir prigimties galimumų, atskleisti vaizduojamuose personažuose amžinas žmogaus galias. “Meilė, džiazas ir velnias” savo drastišku konfliktiškumu, tragiška minties ir jausmų įtampa iš pradžių daugelį šokiravo. Tačiau tai buvo jo kūrybos laimėjimas, iškovota moralinė teisė ir pareiga kalbėti apie gyvenimą atvirai ir tiesiai, įprasminant kovą dėl didelių ir patvarių humanistinių vertybių.
Jau pačiame dramos pavadinime atsispindi gėrio ir blogio kova. Rašytojas kūrinyje svarsto amžinus dalykus, mąsto apie žmogaus gerumą ir apie išsigimimo, nužmogėjimo priežastis. Dramaturgui rūpi esminiai šiuolaikinio visuomenės gyvenimo dalykai, todėl jis ir kelia pirminio gyvenimo tragediją, kuri labiausiai atsiskleidžia per veikėjų charakterius.
Bedvasėje aplinkoje išaugęs jaunuolis – Andrius – agresyviausia veikalo figūra, džiazininkų vadeiva. Andrius stoja prieš savo tėvą, ciniškai šaiposi iš visų praeities iškovojimų, iš sudarytų jaunimui sąlygų. Andrius maištauja, bet apie jokius visuomeninius idealus negalvoja. Jo devizas – “viską pasiimti iš gyvenimo”, bet kuria kaina, bet kuriom priemonėm. Jo iššūkiai, cinizmas yra grėsmingi, nebesulaikomi ir kelia pavojų...