Iuolaikinės organizacijos krizinė situacija ir jos valdymas

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 94 KB
11 puslapiai

Referatas 21 a organizacijos. Referatas 21 a organizacijos.

TURINYS

ĮVADAS 3
1.ŠIUOLAIKINĖS ORGANIZACIJOS KRIZĖS SAMPRATA 4
1.1.Įmonės krizinė situacija 5
1.2.Krizių priežastys ir jų identifikavimas 7
1.3. Krizių eigos apibendrinimas 10
1.4. Krizės stadijos 11
1.4.1. Prodromalinė krizės stadija 11
1.4.2. Jautri krizės stadija 11
1.4.3. Nuolatinė krizės stadija 12
1.4.4. Krizės sprendimas 12
1.5. Antikrizinės valdymo priemonės 13
2.KRIZIŲ VALDYMO MODELIAI 14
2.1. Krizių vadybos samprata ir turinys 14
2.2. Apibendrintasis krizių valdymo modelis 16
2.3. Pasyvusis krizių valdymo modelis 17
2.4. Aktyvusis krizių valdymo modelis 18
IŠVADOS 20
LITERATŪRA 21

ĮVADAS

Šiuolaikinės verslo organizacijos aplinka, joje vykstantys procesai labai sudėtingi ir daugiaplaniai. Štai tik keletas jų: 1) rinkos prisotinimas, reikalaujantis orientuotis į klientus; 2) verslo visuomenės demokratizavimas, griaunantis sienas ne tik Europoje, bet ir apskritai pasaulyje; 3) didėjanti įmonių konkurencija, susijusi su rinkos prisotinimu ir demokratizavimu; 4) informacinės technologijos, atveriančios naujas ūkinės veiklos ir bendradarbiavimo procesų spartinimo galimybes.
Šiandienos pasaulis – nuolat besikeičiantis, besivystantis, lankstus: sparčiai kinta technika, technologija, ūkinės veiklos ir darbo organizavimas bei valdymas. Tai kelia naujus reikalavimus aktyviausiam ir lemiamam bet kurios ekonominės sistemos elementui – darbuotojams, jų kompetencijai, bei rinkodarai [1]. Nepaisant visų pastangų, kurias organizacijos skiria aplinkos problemoms nustatyti ir spręsti, jos nuolat susiduria su vis iškylančiomis krizėmis. Krizės grasina organizacijos reputacijai, gali sugriauti valdymo struktūras, sukelti didelių finansinių sunkumų ar netgi kelia pavojų įmonės gyvavimui.
Darbo tikslas – apžvelgti įmonės krizinę situaciją ir jos valdymą.
Uždaviniai:
 aptarti krizės sampratą ir krizės priežastis;
 išanalizuoti krizės stadijas;
 aptarti krizių valdymo modelius

1.ŠIUOLAIKINĖS ORGANIZACIJOS KRIZĖS SAMPRATA

Krizės samprata įvairiapusė, ji gali turėti daug traktuočių. Tarptautinių žodžių žodyne nurodoma, jog žodis krizė kilęs iš graikų kalbos žodžio crisis, kurio reikšmė – sprendimas, nuosprendis, lemiamoji baigtis [8]. Taip pat krizė gali reikšti ir konflikto sprendimą.
XVII-XVIII amžiuose krizės sąvoka pradėta vartoti ir aprašant visuomeninius procesus.Tai karinės ar politinės krizės.Vadinasi, išryškėja socialinė krizės samprata[7].
Anot A.Sakalo ir A.Savanevičienės [6], tiksliai apibrėžti krizę, nepaisant tariamo jos paprastumo, gana keblu, nes tai labai priklauso nuo krizės...