Istoriniai posakiai kilę

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 44 KB
3 puslapiai

Afrodite posakiai. Afrodite posakiai.

TROJOS ARKLYS

Gavęs netikėtą dovaną, niekada nežinai, kas jos viduje.
O kartais ji gali būti netgi pavojinga.

Pasak graikų legendos, karas tarp graikų ir trojiečių buvo ilgas ir žiaurus, jis kilo dėl Elenos, gražiausios graikų moters, ir Trojos karalaičio Pario meilės.
Paris buvo Trojos karaliaus ir karalienės sūnus. Kai jis gimė, jo motina susap-navo, kad pagimdė ne sūnų, o liepsnojantį deglą. Išsigandęs, jog tai blogas ženklas, karalius Priamas įsakė vaiką palikti ant kalvos šlaito, kad jis numirtų.
Parį ant tos kalvos rado piemenys ir išaugino. Taip Paris ir gyveno atsiskyręs, mažai ką žinodamas ir nuo nieko nepriklausomas, todėl pas jį buvo atvestos deivės Hera, Atėnė ir Afroditė, kad jis pasakytų kuri iš jų gražiausia.
Kiekviena deivė bandė Parį papirkti. Hera žadėjo padaryti jį galingu valdovu, Atėnė – neįveikiamu kariūnu. Bet Paris neatsispyrė Afroditės pažadui. Ji pasakė, kad jeigu Paris išrinks ją gražiausia, laimės nuostabiausios pasaulio moters, graikų Ele-nos, meilę. Taigi Paris gražiausia deive paskelbė Afroditę, o kitos dvi tapo jo priešė-mis.
Paris nuvyko į Spartą, neabejodamas, kad Elena jį pamils, pagrobė nuo vyro ir parsigabeno į Troją.
Narsūs graikų karžygiai sėdo į laivus ir atplaukė į Troją, pasiryžę susigrąžinti Eleną. Kai gražumu nelaimėjo, tai apgulė miestą.
Po ilgo devynerius metus trukusio karo kažkas iš graikų vadų sumanė planą – pastatė didžiulį tuščiavidurį medinį arklį ir jam prie kojų pritaisė ratus. Kai kas sako, kad tai buvo Odisėjo idėja. Kiti – kad meistro Epėjo.
Vieną rytą sargybiniai pabudę anapus Trojos vartų pamatė keistą arklį. Paskui pastebėjo, kad graikų kariai atsitraukė. Ši žinia tučtuojau buvo perduota į Troją. Grai-kų laivai išplaukė, Karas baigėsi!
Vienas nelaisvėn paimtas graikų karys prisiekė, jog arklys pastatytas kaip dovana deivei Atėnei, kad ši į jų bures pūstų vėją.
Elena, kaip buvo išpranašavusi Afroditė, dabar visa širdimi mylėjo Parį. Jai medinis arklys pasirodė įtartinas, tačiau trojiečiai Elenos neklausė. Jie norėjo Atėnei skirtą dovaną kuo greičiau įsivežti pro miesto...