Istorijos referatai

Įvadas. Kultūros sjądžiui telkusiam kūrybinę mintį žadinusiam skvarb į žmogų ir gamt gaivinusiam antikinės kultūros lobyn asketizm keitusiam į laisvesnes dorybes ir nauj gyvensen o europ vedusiam iš agrarinės į industrinę sanklod skatinusiam miesto kultūros raid ir ugdžiusiam imanentizuot individualybę prigijo pagarbus renesanso pranc. Renaissance ? atgimimas vardas. Terminas ...
Istorija,  Referatai,  11 psl.
2011 06 25
Jonas basanavičius gimė 1851 metų lapkričio 23d. Ožkabalių kaime bartninkų valsčiuje sūduvos krašte baudžiauninkų šeimoje. Vaiko gimimas buvo sunkus gimė pusgyvis ir po ilgo gaivinimo vis dėlto išplėšus kūdikį iš mirties nagų tėvai pasižadėjo jonuką leisti į kunigus. Pirmąjį mokslą gavo kaip ir visi to meto baudžiauninkų vaikai iš keliaujančių daraktorių. Jie ...
Istorija,  Referatai,  3 psl.
2011 06 25
Kūčios. Kūčios – tradicinio kaimo žiemos šventė švenčiama trumpiausios dienos ir ilgiausios nakties metu gruodžio 25 d. . Tai nakties šventė kurios iškilmės prasideda tik vėlai vakare. Visą kūčių dieną moterys ruošdavosi namuose – švarino pirkią virė kepė kūčių ir kalėdų valgius vyrai ruošėsi šventėms lauke. Dirbdavo mažai tevalgę ar net visai alkani. Ir ...
Istorija,  Referatai,  2 psl.
2011 06 25
. Šaltasis karas . Šaltasis karas - pamažu išryškėjusi politinė įtampa tarp SSRS ir Vak arų pasaulio pasireiškusi jau Potsdamo konferencijoje . Iki 1947 metų naujoji situacija vadinta nervų karu . Terminas Šaltasis karas pirmą kartą pavartotas JAV 1947 metais . Nuo 1945 metų tarp JAV ir SSRS išaugo nepasitikėjimas ir įtampa o nuo 1947metų šios supervalstybės - ...
Istorija,  Referatai,  9 psl.
2011 06 25
Turinys. Turinys. Įvadas. Gamyba. Bendrovės. Lietuva ir kaimynės. Automobilių skaičius lietuvoje. Faktai. Vidaus degimo variklis. Rotorinis variklis. Rotorinių variklių pliusai. Rotorinių variklių minusai. Išvados. Literatūra. Įvadas. Šio referato tikslas supažindinti skaitytoją su automobilių raidos istorija pasaulyje ir lietuvoje įvardinti svarbiausius pakitimus automobilių ...
Istorija,  Referatai,  10 psl.
2011 06 25
Įvadas. Taip susiklostė aplinkybės kad lietuvių profesionalusis teatras palyginti gana vėlai įsiterpė į tautos meninės kultūros panoramą. Ikitarybiniu laikotarpiu apie teatrą rašė daugiausia literatai žurnalistai patys teatro veikėjai. Didelę reikšmę teatrologų profesionalėjimui turėjo b. Sruogos teatrinė kritinė veikla 1926 metais kauno universitete jo įsteigtas teatro ...
Istorija,  Referatai,  13 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas???????????????????????????. ?????3 psl. Pastovios ir kilnojamos šventės lygiadieniai?????????????????4 psl. Kalėdos ir kalėdinio laikotarpio papročiai. 5 psl. Kūčios. 5-7 psl. Eglutės puošimas. 8 psl. Kalėdos. 8-10 psl. Naujieji metai. 10-12 psl. Trys karaliai. 12 psl. Žiemos išlydėjimas – užgavėnės. 14 psl. Pelenų diena. 16 psl. Pavasario šventės. 18 psl. ...
Istorija,  Referatai,  27 psl.
2011 06 25
Kas laisvas gimė tas vergu nebus. Laisvė – pirmasis ir tikrasis tautos laimės ir gerovės šaltinis. Netekti jos – netekti galimybės augti ir tobulėti. Vergija ne tik žemina tautos vardą bet menkina jos valią ir dvasią. Lietuvių tautos laisvė išpirkta tauriausių lietuvos žemės vaikų gyvybėmis. Mes šiandien lenkiame prieš juos galvas ir gėrėdamiesi jų žygiais visam ...
Istorija,  Referatai,  4 psl.
2011 06 25
...
Istorija,  Referatai,  7 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Žaidimo kamuoliu užuomazgos – gilioje senovėje. Viduramžių futbolas. Šiuolaikinio futbolo žaidimo gimimas. Futbolo taisyklių evoliucija. Išvados. Įvadas. Šiame sociologinio pobūdžio darbe bandysiu apžvelgti ir apibūdinti futbolo skirtumus praeityje ir dabartyje kaip keičiantis visuomenei jos išsilavinimui ir bendram pasaulėžiūros suvokimui keitėsi futbolo ...
Istorija,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
R e f e r a t a s. Nuo xixa. Vid. Iki pirmojo pasaulinio karo europoje ir visame pasaulyje įvyko daug reikšmingų pasikeitimų. Keitėsi valstybės santvarkos sienos ekonomika žmonių gyvenimo būdas. Keitėsi ir pasaulio žemėlapis nes galingiausios valstybės stengėsi išplėsti kolonijų valdas padidinti savo įtaką. Pirmoje xixa. Pusėje europos šalių pramonės techninis išsivystymas ...
Istorija,  Referatai,  9 psl.
2011 06 25
Vilniaus universitetas. Kauno humanitarinis fakultetas. Komercijos katedra. Tarpkultūrinės vadybos referatas. Izraelis. Atliko danius smailys mpvm. Tikrino. Kaunas 2003. Turinys. Turinys. Įvadas. I. Istorija. Apie žydus nuo xix a. Iki valstybės susikūrimo. Arabų ir žydų karai. Politinė santvarka. Literatūra. Architektūra ir dailė. Muzika. Religija. Šių dienų izraelis. Lietuvos ...
Istorija,  Referatai,  14 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Priežastys lėmusios nutarimą partizanauti ???. Partizanų pasipriešinimo tarpsniai ??????. Partizanų žygiai ir kovos. Pirmasis periodas ?????????????. Antrasis periodas ?????????????. Trečiasis periodas ?????????????. Partizanų spauda ?????????????. Partizanai seinijos krašte. Išvados?????????????????. Literatūra ????????????????. Įvadas. Išdavystė - tai viena ...
Istorija,  Referatai,  7 psl.
2011 06 25
Jau senaisiais laikais lietuvoje buvo statomi gynybiniai inžineriniai įrenginiai – piliakalniai kur buvo ne tik kasami apsauginiai pylimai pilamos sampilos renčiamos pilių sienos bet ir pritaikomi hidrotechnikos pasiekimai – daromos patvankos apie kurias turime žinių. Ir iš archeologinio paveldo ir iš rašytinių šaltinių – patvankos pilių apsaugai minimos dusburgiečio ...
Istorija,  Referatai,  17 psl.
2011 06 25
Įvadas. Valstybės tarnyba yra pakankamai sudėtingas reiškinys. Tai nėra eilinės darbo vietos ar eilinės pareigos kurias gali užimti bet koks asmuo. Valstybės tarnyba skiriasi nuo įprastų tarnybų jau vien tik dėl jos pavadinimo. Patekti į tokią tarnybą yra sunkiau negu tarkim į privatų sektorių – reikia specialaus išsilavinimo. Valstybės tarnyba kaip reiškinys egzistuoja ...
Istorija,  Referatai,  4 psl.
2011 06 25