Istorijos konspektai

Šaltasis karas. Šaltasis karas – tai po ii pasaulinio karo kilusi įtampa tarp dviejų supervalstybių – ssrs ir jav tarp demokratinio ir socialistinio pasaulio. Šaltojo karo bruožai – ideologinė ir propagandinė kova ekonominis bei karinis rungtyniavimas tarp rytų ir vakarų karinių ir politinių blokų kūrimas. Šaltasis karas neperaugo į tikrą karą tačiau vyko lokaliniai ...
Istorija,  Konspektai,  5 psl.
2011 06 25
Europa ir pasaulis xix a. Pramonės revoliucija ir socialinės permainos. Pramonės revoliucija – tai pokyčiai kurie nuo xviii a. Vidurio iki xx a. Pradžios vyko europoje šiaurės amerikoje kai kuriose azijos valstybės. Nuo manufaktūrų pereita prie fabrikinės gamybos rankų darbą ėmė keisti mašinos padaryta daug mokslinių atradimų. Svarbiausi iš jų garo mašina geležinkelis ...
Istorija,  Konspektai,  1 psl.
2011 06 25
Priežastys. Versalio taikos nutarimai. Fašizmo ideologija. Vakarų europos nuolaidžiavimo politika. Komunizmo baimė. Ginklavimosi varžybos. 1939 08 31 – hitleris pasirašo įstatymą dėl karo pradžios ir lenkijos užėmimo. 1939 09 01 – vokietija užpuola lenkiją. 1939 09 03 – anglija ir prancūzija skelbia vokietijai karą bet karo veiksmų nepradeda. ?keistasis karas?. 1939 09 17 ...
Istorija,  Konspektai,  1 psl.
2011 06 25
Kurso objektas ir esminės sąvokos. Sąvokos. Kultūros paminklas. Kultūros paveldas. Vpk-valstybinė paminklosaugos komisija pagrindinė organizacija. Kvad-kultūros vertybių apsaugos departamentas pavaldus vidaus reikalų ministerijai. Kpc-kultūros paveldo centras. Bandoma kalbėti apie paveldosaugą stengiamasi išbraukti sąvoką-paminklas. 1993m. J. Bučas architektas nuveikęs daug ...
Istorija,  Konspektai,  17 psl.
2011 06 25
Ldk santvarka xva. Ii pusėje – xvi amžiuje. Ponų tarybos iškilimas xva. Pab. Krašto valdymas. Seimeliai. Ponų taryba anksčiau buvusi patariamąja institucija įgijo valstybėje lemiamą balsą- buvo pripažinta valstybės valdymo ir teismo vykdomuoju organu. 1492m. Liepos 18d. Lietuvos didikai išrinko aleksandra didžiuoju kunigaikščiu. Pasikeitus valdovui lietuvos ponų taryba ...
Istorija,  Konspektai,  1 psl.
2011 06 25
...
Istorija,  Konspektai,  12 psl.
2011 06 25
Italija – fašizmo poligonas. Fašizmo įsigalėjimo italijoje priežastys. ? po karo suiro šalies ekonomika plito nedarbas neramumus kėlė demobilizuoti kariai. ? augo nepasitenkinimas versalio taikos sutartimi nes italija negavo žadėtų žemių. ? karalius ir vyriausybė nesugebėjo palaikyti šalyje tvarkos. ? fašistų idėjos plito tarp įvairių gyventojų sluoksnių daugiausia juos ...
Istorija,  Konspektai,  1 psl.
2011 06 25
?ryto garsų? reportažai. 2005 05. Holokaustas 3. Vokietijai pradėjus karą su sovietų sąjunga lietuvoje prasidėjo sukilimas kuriuo siekta išlaikyti valstybingumą tačiau kartu su sukilimu prasidėjo ir masiniai žydų pogromai. Didžiausias pogromas įvyko nacių kariuomenei pasiekus kauną lietūkio garažo kieme kur laužtuvais apsiginklavę nusikaltėliai užmušė kelias dešimtis ...
Istorija,  Konspektai,  8 psl.
2011 06 25
...
Istorija,  Konspektai,  10 psl.
2011 06 25
...
Istorija,  Konspektai,  36 psl.
2011 06 25
Naujausieji laikai. 1919-1920m. Lietuvos kovos už nepriklausomybę. M. Šleževičius-1882-1939 visuomenės ir valstybės veikėjas. Įkūrė socialistų liaudininkų partiją. Buvo užsienio reikalų ministras. V. Kapsukas-kūrė tarybų valdžią. Paskelbė lietuvos tarybų respubliką. Lietuvos vadovas. J. Pilsudskis-1867-1935 1926m. Lenkijos diktatorius įvedė sanacinį režimą. ...
Istorija,  Konspektai,  1 psl.
2011 06 25
Nepriklausomybė - kiekvienos šalies tautos teisė. Metų pradžioje minimos trys ryškiausios lietuvos datos sausio 13-oji vasario 16-oji ir kovo 11-oji. Jos turėjo didžiausią reikšmę lietuvos valstybingumui xx amžiuje. Mat atkurta ir apginta šalies nepriklausomybė. Istorija ne kartą įrodė kad laisvė veltui nedalijama nesuteikiama kaip dovana. Nepriklausomybę reikia iškovoti ...
Istorija,  Konspektai,  2 psl.
2011 06 25
Lietuvos-lenkijos valstybės raida xvi-xviii a. I. Ldk teritorija ir sienos po liublino unijos. Žygimantas augustas liublino unijos išvakarėse atplėšė nuo ldk palenkę volynę kijevą ir podolę. Tačiau net ir tada ldk teritorija siekė apie 297 000 kv. Km plotą. Ldk siena su prūsija vakaruose liko nepakitusi. Kaip ir anksčiau lietuva baltijos pajūrį siekė tik ties palanga ir ...
Istorija,  Konspektai,  49 psl.
2011 06 25
...
Istorija,  Konspektai,  2 psl.
2011 06 25
Senovės graikija. Heleninė civilizacija – tai senovės graikijos ir senovės romos civilizacijos dar vadinamos antikine civilizacija. Pavadinimas kilo iš senovės graikijos pavadinimo ?helada? sujungti šias dvi civilizacijas į vieną galima dėl politikos kultūros ir ekonomikos panašumų kurie atsirado dėl graikų poveikio romėnams. Tai. ? romėnų kontaktai su graikais kuriant ...
Istorija,  Konspektai,  1 psl.
2011 06 25