Istorija

Sausio 13-oji. Nuo neatmenamų laikų buvo liejamas lietuvių kraujas kovojant dėl taip trokštamos ir jiems teisėtai priklausančios nepriklausomybės dabar jau niekas nesuskaičiuotų kiek jaunų ir senų galvų buvo padėta kiek kraujo per šimtmečius užliejo lietuvos lygumas ir aukštumas. Xiiia. Atsirado viltis- blykstelėjo pirmasis laimės žyburėlis susikūrė didžioji lietuvos ...
Istorija,  Rašiniai,  1 psl.
2011 06 25
Įvadas. Kultūros sjądžiui telkusiam kūrybinę mintį žadinusiam skvarb į žmogų ir gamt gaivinusiam antikinės kultūros lobyn asketizm keitusiam į laisvesnes dorybes ir nauj gyvensen o europ vedusiam iš agrarinės į industrinę sanklod skatinusiam miesto kultūros raid ir ugdžiusiam imanentizuot individualybę prigijo pagarbus renesanso pranc. Renaissance ? atgimimas vardas. Terminas ...
Istorija,  Referatai,  11 psl.
2011 06 25
Jonas basanavičius gimė 1851 metų lapkričio 23d. Ožkabalių kaime bartninkų valsčiuje sūduvos krašte baudžiauninkų šeimoje. Vaiko gimimas buvo sunkus gimė pusgyvis ir po ilgo gaivinimo vis dėlto išplėšus kūdikį iš mirties nagų tėvai pasižadėjo jonuką leisti į kunigus. Pirmąjį mokslą gavo kaip ir visi to meto baudžiauninkų vaikai iš keliaujančių daraktorių. Jie ...
Istorija,  Referatai,  3 psl.
2011 06 25
Kūčios. Kūčios – tradicinio kaimo žiemos šventė švenčiama trumpiausios dienos ir ilgiausios nakties metu gruodžio 25 d. . Tai nakties šventė kurios iškilmės prasideda tik vėlai vakare. Visą kūčių dieną moterys ruošdavosi namuose – švarino pirkią virė kepė kūčių ir kalėdų valgius vyrai ruošėsi šventėms lauke. Dirbdavo mažai tevalgę ar net visai alkani. Ir ...
Istorija,  Referatai,  2 psl.
2011 06 25
. Šaltasis karas . Šaltasis karas - pamažu išryškėjusi politinė įtampa tarp SSRS ir Vak arų pasaulio pasireiškusi jau Potsdamo konferencijoje . Iki 1947 metų naujoji situacija vadinta nervų karu . Terminas Šaltasis karas pirmą kartą pavartotas JAV 1947 metais . Nuo 1945 metų tarp JAV ir SSRS išaugo nepasitikėjimas ir įtampa o nuo 1947metų šios supervalstybės - ...
Istorija,  Referatai,  9 psl.
2011 06 25
Turinys. Turinys. Įvadas. Gamyba. Bendrovės. Lietuva ir kaimynės. Automobilių skaičius lietuvoje. Faktai. Vidaus degimo variklis. Rotorinis variklis. Rotorinių variklių pliusai. Rotorinių variklių minusai. Išvados. Literatūra. Įvadas. Šio referato tikslas supažindinti skaitytoją su automobilių raidos istorija pasaulyje ir lietuvoje įvardinti svarbiausius pakitimus automobilių ...
Istorija,  Referatai,  10 psl.
2011 06 25
1991m. Sausio 13-oji. Laisvė- didžiausia kiekvieno žmogaus ir kiekvienos tautos vertybė. Deja ji reikalauja aukų. Kartais labai didelių ?. Tikriausiai nėra pasaulyje tokios tautos kuri kovoje už savo laisvę būtų patyrusi tiek kančių priespaudos neteisybės kiek patyrėme mes – lietuviai. Visą lietuvos istoriją būtų galima pavadinti vienu žodžiu- stebuklas. Stebuklas kad ...
Istorija,  Rašiniai,  4 psl.
2011 06 25
Įvadas. Taip susiklostė aplinkybės kad lietuvių profesionalusis teatras palyginti gana vėlai įsiterpė į tautos meninės kultūros panoramą. Ikitarybiniu laikotarpiu apie teatrą rašė daugiausia literatai žurnalistai patys teatro veikėjai. Didelę reikšmę teatrologų profesionalėjimui turėjo b. Sruogos teatrinė kritinė veikla 1926 metais kauno universitete jo įsteigtas teatro ...
Istorija,  Referatai,  13 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas???????????????????????????. ?????3 psl. Pastovios ir kilnojamos šventės lygiadieniai?????????????????4 psl. Kalėdos ir kalėdinio laikotarpio papročiai. 5 psl. Kūčios. 5-7 psl. Eglutės puošimas. 8 psl. Kalėdos. 8-10 psl. Naujieji metai. 10-12 psl. Trys karaliai. 12 psl. Žiemos išlydėjimas – užgavėnės. 14 psl. Pelenų diena. 16 psl. Pavasario šventės. 18 psl. ...
Istorija,  Referatai,  27 psl.
2011 06 25
Kas laisvas gimė tas vergu nebus. Laisvė – pirmasis ir tikrasis tautos laimės ir gerovės šaltinis. Netekti jos – netekti galimybės augti ir tobulėti. Vergija ne tik žemina tautos vardą bet menkina jos valią ir dvasią. Lietuvių tautos laisvė išpirkta tauriausių lietuvos žemės vaikų gyvybėmis. Mes šiandien lenkiame prieš juos galvas ir gėrėdamiesi jų žygiais visam ...
Istorija,  Referatai,  4 psl.
2011 06 25
...
Istorija,  Referatai,  7 psl.
2011 06 25
Šaltasis karas. Šaltasis karas – tai po ii pasaulinio karo kilusi įtampa tarp dviejų supervalstybių – ssrs ir jav tarp demokratinio ir socialistinio pasaulio. Šaltojo karo bruožai – ideologinė ir propagandinė kova ekonominis bei karinis rungtyniavimas tarp rytų ir vakarų karinių ir politinių blokų kūrimas. Šaltasis karas neperaugo į tikrą karą tačiau vyko lokaliniai ...
Istorija,  Konspektai,  5 psl.
2011 06 25
R e f e r a t a s. Nuo xixa. Vid. Iki pirmojo pasaulinio karo europoje ir visame pasaulyje įvyko daug reikšmingų pasikeitimų. Keitėsi valstybės santvarkos sienos ekonomika žmonių gyvenimo būdas. Keitėsi ir pasaulio žemėlapis nes galingiausios valstybės stengėsi išplėsti kolonijų valdas padidinti savo įtaką. Pirmoje xixa. Pusėje europos šalių pramonės techninis išsivystymas ...
Istorija,  Referatai,  9 psl.
2011 06 25
Tarpukaris. Kada susikūrė ssrs. A1924m. Sausio mėn. B1923m. Gruodžio mėn. C1922m. Gruodžio mėn. D1922m. Spalio mėn. Kada sukurta italijos fašistinė valstybė. A1928m. B1929m. C1927m. D1930m. Kurie valdovai valdė šias valstybessujunkite. Avokietija amusolinis. Bitalija bstalinas. Cssrs chitleris. Djav druzveltas. Kada susikūrė nepas. A1921m. B1920m. C1922m. D1919m. Kur vyko taikos ...
Istorija,  Testai,  1 psl.
2011 06 25
Vilniaus universitetas. Kauno humanitarinis fakultetas. Komercijos katedra. Tarpkultūrinės vadybos referatas. Izraelis. Atliko danius smailys mpvm. Tikrino. Kaunas 2003. Turinys. Turinys. Įvadas. I. Istorija. Apie žydus nuo xix a. Iki valstybės susikūrimo. Arabų ir žydų karai. Politinė santvarka. Literatūra. Architektūra ir dailė. Muzika. Religija. Šių dienų izraelis. Lietuvos ...
Istorija,  Referatai,  14 psl.
2011 06 25