Isdn technologijos labaratorinis

Referatas
 5
Microsoft Word 59 KB
6 puslapiai

Isdn technologija referatas. Isdn technologija referatas.

VILNIAUS UNIVERSITETAS
KAUNO HUMANITARINIS FAKULTETAS
INFORMATIKOS KATEDRA
Informacijos pateikimo Internete technologijos
Referatas „ISDN technologijos“

Atliko:
Tikrino: dr.
KAUNAS 2006


Turinys
Turinys 2
Įvadas 3
ISDN kilmė 3
ISDN istorija 4
Kaip veikia ISDN 4
Kam naudojamas ISDN 6
ISDN Lietuvoje 7
Palyginimas su kitomis technologijomis 8
ISDN privalumai ir trūkumai 11
ISDN ateitis 11
Išvados 11
Literatūros sąrašas 11


Įvadas
Referatą sudaro tokios dalys:
 ISDN kilmė – kas yra ISDN, ką reiškia šios keturios raidės;
 ISDN istorija – kada buvo sukurta;
 Kaip veikia ISDN, jo rūšys:
◊ Basis Rate Interface (BRI);
◊ Primary Rate Interface (PRI);
◊ Broadband (B-ISDN);
 Kur/kam naudojamas ISDN – video-konferencijos, duomenų perdavimas; faksimilės, Internetas ir telefonijos paslaugos
 ISDN Lietuvoje
 Palyginimas su kitomis technologijomis: X.25, ATM, xDSL
 ISDN privalumai ir trūkumai
 ISDN ateitis
 Išvados apie ISDN technologiją
 Literatūros sąrašas
ISDN kilmė
ISDN (Integrated Services Digital Network - skaitmeninis visuminių paslaugų tinklas) - tai moderni telekomunikacijų technologija, vartotojui suteikianti galimybę paprasta telefono linija perduoti balsą, duomenis, faksimiles (tekstą) ir vaizdą.
„Integruotos paslaugos“ remiasi ISDN galimybe pateikti dvi integruotas jungtis, bet kokia kombinacija tarp balso, fakso, duomenų ar video, kiekvienas jų perduodamas atskira linija.
„Skaitmeninis“ remiasi faktu, kad tai visiškai skaitmeninis perdavimas, tai yra visiškai priešingas dalykas analoginiam perdavimo metodui, kuris naudoja paprastą telefono liniją.
„Tinklas“ remiasi faktu, kad ISDN nėra paprastas point-to-point (P2P) sujungimas. ISDN tinklas nusidriekia nuo vietinio tinklo vartotojo iki nutolusio tinklo vartotojo.
ISDN paslaugas teikia tos pačios kompanijos, kurios teikia ir telefonijos paslaugas.
Garsas, duomenys ir vaizdas gali būti siunčiami viena ir ta pačia ISDN linija. ISDN prisijungia prie tinklo greičiau nei per 1 sekundę, ne taip kaip modemai ar analoginės linijos, kurios norėdamos prisijungti ir pradėti duomenų perdavimą užtrunka nuo 30 iki 60 sekundžių.
Kadangi tai yra skaitmeninė paslauga, ISDN siūlo beveik tobulą duomenų perdavimą. Taip pat ISDN visada palaiko vienodą perdavimo greitį.
Jį naudoja milžiniškas žmonių - verslininkų ir individualių vartotojų - skaičius, todėl ISDN dabar yra ryškus rinkos lyderis. Bet beveik kiekvienu atveju ISDN naudojamas neteisingai.

ISDN istorija
ISDN gyvuoja jau daugiau nei 15 metų.
ISDN atsirado...