Irako teisinis statusas

 5
Microsoft Word 121 KB
15 puslapiai

TURINYS

ĮVADAS 3
1. IRAKO TARPTAUTINIS TEISINIS STATUSAS 4
2. TARPTAUTINĖS BENDRIJOS IRAKE TIKSLAI IR ATEITIES IRAKO SANTVARKOS PRINCIPAI 7
2.1. Priemonės tarptautinės bendrijos tikslams Irake pasiekti 8
2.2. Saugumo ir stabilumo užtikrinimas Irake 10
2.3. Europos Sąjunga ir Irakas 14
3. lRAKAS IR LIETUVOS POLITIKA 18
IŠVADOS 21
LITERATŪRA 24

ĮVADAS

Užsienio politika yra bendras valstybės kursas tarptautiniuose reikaluose, vykdomas įvairiomis, pirmiausia diplomatinėmis priemonėmis. Jo principai reguliuoja valstybės santykius su kitomis valstybėmis.
Kiekviena valstybė kaip tarptautinių santykių subjektas siekia išsaugoti suverenitetą ir kartu užsitikrinti optimalias gyvavimo sąlygas, tarp kurių pirmoji yra saugumas. Dėl to iškyla viena iš sudėtingiausių tarptautinių santykių problemų - taip vadinama saugumo dilema (security dilemma). Jos esmė yra ta, kad vienos valstybės siekimas sustiprinti savo saugumą gali būti kitos, ypač kaimyninės valstybės įvertintas kaip pavojus savo saugumui ir sukelti atsakomąją reakciją: diplomatinį ar ekonominį spaudimą, grasinimą panaudoti jėgą, ginklavimosi varžybas ir net “preventyvinį karą” (užpulti priešą, kol jis tai nepadarė pirmas).
2004 m. birželio 8 d. JT Saugumo Taryba vienbalsiai priėmė rezoliuciją Nr. 1546(2004) Irako klausimu, kuria patvirtino tarptautinės bendrijos veiksmų Irake tikslus ir Irako ateities santvarkos principus bei priemones jiems įgyvendinti.
Šio darbo objektas yra Irako tarptautiniai teisiniai aspektai.
Pagrindinis kursinio darbo tikslas – išanalizuoti Irako tarptautinius teisinius aspektus, Irako suvereniteto išsaugojimą bei taikos bei saugumo palaikymo principus.
Šiam tikslui pasiekti iškeliami uždaviniai:Kursiniame darbe naudojamas literatūros analizės metodas, kurio pagalba analizuojami įvairūs straipsniai apie Irako tarptautinius teisinius santykius, taikos palaikyma šioje valstybėje, atskleidžiami esminė problema, vyraujanti Irake.

1. IRAKO TARPTAUTINIS TEISINIS STATUSAS

Tarptautinių santykių vystymesi lemiamą reikšmę turi veikiančių tarptautinėje sistemoje jėgų balansas. Valstybės pajėgumas priklauso nuo daugelio faktorių. Anksčiau svarbiausiu kriterijumi buvo skaitoma karinė galia, kuri užtikrindavo ne tik saugumą, bet ir buvo svarbi sėkmingos teritorinės ekspansijos prielaida. Šiuolaikiniame pasaulyje situacija pasikeitė: galingiausios armijos gali pralaimėti partizaniniame kare (JAV Vietname, Sovietų Sąjunga Afganistane), karas gali atsieti visais atžvilgiais brangiai ir turėti vien neigiamas pasekmes (Irano-Irako karas, Irako bandymas užgrobti...