Investicinių projektų vertinimas

 5
Microsoft Word 197 KB
27 puslapiai

Investicinio projekto rizikos vertinimas. Investicinio projekto rizikos vertinimas. Investiciju rentabilumo indeksas. Uzsienio investicinių projektų vertinimas. Investiciju rentabilumo indeksas. Uzsienio investicinių projektų vertinimas.

TURINYS


ĮVADAS - TEMOS AKTUALUMAS6
1. PROBLEMOS APIBŪDINIMAS8
1.1 VALSTYBĖS INVESTICIJŲ POLITIKA LIETUVOJE8
2. TEORINIS PROBLEMOS NAGRINĖJIMAS12
2.1. INVESTICIJŲ SAMPRATA IR JŲ KLASIFIKAVIMAS12
2.2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI IR JŲ GRUPAVIMAS17
2.3. INVESTICINIO PROJEKTO SANDARA19
2.4. INVESTICINIO PROJEKTO VERTINIMO BŪDAI19
2.4.1. KOMPLEKSINĖ ANALIZĖ21
2.4.2. FINANSINĖ ANALIZĖ23
• . Investicijų atsipirkimo laiko nustatymas24
• . Dabartinės grynosios vertės nustatymas25
• . Vidinės pelno normos nustatymas26
• . Investicijų rentabilumo indekso nustatymas26
2.4.3. RIZIKOS VERTINIMAS28
• .Rizikos vertinimas imitaciniu modeliavimu28
• . Rizikos įvertinimas, keičiant pinigų srautą28
• . Rizikos vertinimas, naudojant diskonto koeficientą29
2.4.4.EKONOMINĖ ANALIZĖ31
• . Ekonominio efektyvumo rodiklių sistema31
• . Pajamų ir išlaidų analizė33
• .Alternatyviųjų išlaidų vertinimas. Slaptosios kainos34
2.4.4.1. Slaptųjų kainų taikymo principai35
2.4.4.2. Standartinis perskaičiavimo koeficientas37
2.4.4.3. Diskonto norma38

2.4.5. EKSPERTINIS VERTINIMAS39
2.4.6. KOMPLEKSINIS VERTINIMAS41
2.5. STRATEGINĖS ANALIZĖS METODAS43
3. UŽSIENIO INVESTICIJOS LIETUVOJE48
3.1. UŽSIENIO INVESTICIJŲ SAMPRATA48
3.1.1. TIESIOGINĖS INVESTICIJOS49
3.1.2. NETIESIOGINĖS INVESTICIJOS52
3.1. UŽSIENIO INVESTICIJŲ NEPAKANKAMO DYDŽIO SVARBIAUSIOS PRIEŽASTYS53
IŠVADOS IR PASIŪLYMAI58
NAUDOTA LITERATŪRA63
PRIEDAI67

Baigiamojo darbo “Investicinių projektų vertinimas” tikslas - išnagrinėti investicijų sąvoką, funkcijas, užsienio investicijų pritraukimo į Lietuvos Respubliką reikšmę, investicinių projektų vertinimo metodikų galimybes bei trūkumus, taikant jas Lietuvos ekonominėms sąlygoms.
Šiame darbe buvo atlikta užsienio investicijų į Lietuvos Respubliką raidos analizė, išnagrinėti projekto rizikos sumažinimo būdai.
Darbe pateiktos išvados ir pasiūlymai:
Lietuvoje neformuojama investicijoms palanki įstatymų, ekonominė, informacinė bazė, nėra gerai išvystytos ir...