Interviu su v kudirka

Lietuvių referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 28 KB
1 puslapis

Interviu su Vincu Kudirka

Mes: kada jūs gimėte?
V. Kudirka: aš gimiau 1858 metais gruodžio 31 dieną , Vilkaviškio rajone, Paežeriuose.
Mes: kur mokėtės?
V. Kudirka: mokiausi Paežerių mokykloje Marijampolės gimnazijoje. Nuo 1877m.
iki 1879m. studijavau Seinų kunigų seminarijoje, iš kurios buvau pašalintas. 1881m. baigiau Marijampolės gimnaziją, bet atsisakiau vykti į Maskvos universitetą ir pasirinkau Varšuvą, kur patyriau daug vargo.
Mes: kaip jautėtės pirmą kartą perskaitęs laikraštį ,,Aušra‘‘?
Kudirka: perskaičius pirmąjį ,,Aušros‘‘ numerį buvau sukrėstas ir pasijutau tikru lietuviu.
Mes: koks buvo pirmasis jūsų kūrinys išspausdintas ,,Aušroje‘‘?
V. Kudirka: tai buvo nereikšmingas satyrinis eilėraštis ,,Dėl ko žydai nevalgo kiaulienos‘‘. Už perrašytą socialistų literatūrą buvau įkalintas ir pašalintas iš Varšuvos universiteto. Po kalėjimo pradėjau kovoti su caro valdžia.
Mes: kada pradėjote leisti laikraštį ,,Varpas‘‘?
Kudirka: 1888m. su kitais draugais įkūriau Varšuvos studentų patriotinę draugiją ,,Lietuva‘‘. 1889m. su draugais išleidau žurnalo ,,Varpas‘‘ pirmąjį numerį. Jį redagavau laikydamas medicinos gydytojo baigiamuosius egzaminus: buvau redaktorius, korektorius, bendradarbis ir administratorius.
Mes: kokio žanro žurnalas buvo ,,Varpas‘‘?
V. Kudirka: tai buvo literatūros, politikos ir mokslo žurnalas.
Mes:...