Interpretacijos

Lietuvių kalba,  Interpretacijos,  1 psl.
2011 06 25
Teksto analizė ir interpretacija. Juozas aputis. ?šviečiančios vilko akys?. Juozas aputis – vienas iškiliausių sovietinio laikotarpio modernios psichologinės novelės ir apysakos autorius. Be to jis tęsė jono biliūno prozos tradiciją. Šis autorius tikroviškai vaizdavo kaimo buitį tradicinį gyvenimą bet jo kūriniuose svarbiausia – žmogaus išgyvenami jausmai būsena subtilūs ...
Lietuvių kalba,  Interpretacijos,  1 psl.
2011 06 25
H. Radausko eilėraščio ?pavasario naktis? interpretacija. Henrikas radauskas vienas žymiausių savito stiliaus lietuvių poetų kurio kūryba stovi atokiau nuo prieškario neoromantikų lyrikos. Svarbiausias skirtumas – lyrinio subjekto vaidmuo eilėraštyje. Dažniausiai jis nesiekia intymiai išsakyti savo jausmus greičiau pasakoja istorijas pats jose nedalyvaudamas. Į eilėraščio ...
Lietuvių kalba,  Interpretacijos,  1 psl.
2011 06 25
Jurgis savickis – vienas talentingesnių xx amžiaus pabaigoje lietuvių literatūroje pasirodžiusių modernistų kvescionavusių tradicines vertybes. Jo kūrinys ad astra? yra iš vieno pirmųjų novelių rinkinio šventadienio sonetai? kaip ir daugelis kitų novelių nagrinėjantis moralės temas naujovišką pasaulio suvokimą psichologines egzistencijos problemas kurias ir pabandysime ...
Lietuvių kalba,  Interpretacijos,  1 psl.
2011 06 25
Jonas biliūnas – pirmasis lietuvių rašytojas ištobulinęs psichologinio apsakymo žanrą. Rašytojas buvo puikus stilistas graudumo užuojautos ir gailesčio būsenas išreikšdavo kalbėdamas ramiu tonu. Jo kūryboje svarbiausia kaip atsitikimas pakeičia žmogų kokius pėdsakus palieka jo sieloje kaip tai kas vyksta žmogaus širdyje atsispindi jo išorėje. Tokio žmogaus būsena ...
Lietuvių kalba,  Interpretacijos,  1 psl.
2011 06 25
Justinas marcinkevičius yra klasikinių poezijos tradicijų tęsėjas. Kaip ir daugeliui lietuvių poetų justinui marcinkevičiui svarbiausia tėvynė gimtoji kalba ir žmogaus dvasia. Jo dėka šiandien galime pakelti laiko uždanga ir pažvelgti i tolimus laikus sužinoti apie tautos šaknis. Tačiau justinui marcinkevičiui rūpejo ne sausi faktai o mogaus likimas. Todėl ir dramoje ...
Lietuvių kalba,  Interpretacijos,  1 psl.
2011 06 25
Lietuvių kalba,  Interpretacijos,  1 psl.
2011 06 25
Ištrauka iš jurgio savickio novelės ?kova? analizė ir interpretacija. Jurgis savickis yra xxa. Pirmosios pusės rašytojas modernistas nutolęs nuo lietuvių romantinės ir realistinės literatūros tradicijos. Jo kūryba arčiausiai ekspresionizmo. Rašytojo kūriniams būdingas gyvenimo teatras ironiškas stilius ekspresyvus detalių derinimas veikėjų kaukės. J. Savickio veikėjas ...
Lietuvių kalba,  Interpretacijos,  1 psl.
2011 06 25
Lietuvių kalba,  Interpretacijos,  1 psl.
2011 06 25
Lietuvių kalba,  Interpretacijos,  1 psl.
2011 06 25
...
Lietuvių kalba,  Interpretacijos,  1 psl.
2011 06 25
J. Biliūno apysakos ?liūdna pasaka? ištraukos analizė. J. Biliūnas – jauniausias likęs lietuvių literatūros klasikas sutelkęs žvilgsnį į išskirtines žmogaus gyvenimo situacijas skriaudą nuoskaudą kaltę. Visažinį epinį pasakotoją pakeitęs jautriu kūrinio dalyviu sugebančiu užjausti suvokti prisiimti atsakomybę o kartais – net atlikti išpažintį rašytojas tapo ...
Lietuvių kalba,  Interpretacijos,  2 psl.
2011 06 25
Sala ir paukštis ? eilėraščio interpretacija. Algimantas mackus savo kūryboje išreiškia gyvenimo beprasmybę joje dominuoja mirties tamatika kuri viešpatauja erdvėje ir laike kaip galutinė realybė. Absoliutus mirties viešpatavimas išmuša daiktus iš nuolatinių padėčių sujaukia sąvokas ir atima įprastas gyvenimo prasmes. Jo poezijoje kaip ir šitame eilėraštyje susijungia ...
Lietuvių kalba,  Interpretacijos,  1 psl.
2011 06 25
Antanas vaičiulaitis- xxa. Rašytojas. Pagrindinis vaičiulaičio kūrybos bruožas yra orientacija į amžinus pastovius dalykus nuvalytus nuo laiko apnašų išgrynintus ir patikrintus. Tai meilė supratimas užuojauta tolerancija tikėjimas geraisiais žmogaus pradais. Rašytojas daug dėmesio skiria ir rašymo būdui - aiškiam skaidriam elegantiškam stiliui meniškumui. Viena jo novelių ...
Lietuvių kalba,  Interpretacijos,  1 psl.
2011 06 25
Kristijono donelaičio ?metų? būrai. Autoriaus skirtymas į ?viežlybuosius? ir ?neviežlybuosius?. Donelaičio ?metai? – nepaprastas ir reikšmingas lietuvių literatūros faktas. Tai pirmas tokio masto lygio bei žanro kūrinys mūsų literatūros istorijoje turėjęs žymią reikšmę netgi europos literatūros istorijoje. K. Donelaitis gyveno ir kūrė baudžiaviniais laikais – xviii ...
Lietuvių kalba,  Interpretacijos,  2 psl.
2011 06 25