Internetinė žiniasklaida jos galimybės

Referatas
 5
Microsoft Word 120 KB
15 puslapiai

TURINYS

Turinys …………………………………………………………………….…………………. 2
Įvadas ………………………………………………………………………………………. 3
Internetinė žiniasklaida. Jos galimybės …………………………………………………… 4
Įstatymai, tarptautiniai dokumentai, rekomendacijos ir kodeksai, kurių turi laikytis
internetinė žiniasklaida ………………………………………………………………. 6
Elektroniniai laikraščiai ……………………………………………………………………… 6
Įpareigojimai ………………………………………………………………….……………… 7
Žurnalistinė laisvė ………………………………………………………………………… 7
Žurnalistų pareigos ir atsakomybė …………………………………………………………… 7
Valstybės parama ……………………………………………………………….……………. 7
Internetinė reklama ………………………………………………………………………… 7
Darbas pogrindyje ………………………………………………………………………… 8
Šaltiniai …………………………………………………………………………………… 8
Savaitraščių ir dienraščių tematika …………………………………………………………. 9
Žiniasklaidos vaidmuo šiandieninėje situacijoje ………………………………….……… 9
Laisvė naudotis internetu …………………………………………………………………… 10
Lietuviškos internetinės TV laidos ir radijo stotys ……………………………………… 10
Mokyklų leidiniai …………………………………………………………………………… 12
Išvados ……………………………………………………………………………………. 13
Literatūra ………………………………………………………………….………………… 14

ĮVADAS

Visuomenės informavimo priemonės labai reikšmingos šiandieniniame gyvenime. Po nepriklausomybės atkūrimo ne tik atsirado, bet ir sustiprėjo Lietuvos Respublikos 1992 m. Konstitucijoje nenumatyta, bet realiame gyvenime egzistuojanti ketvirtoji valdžia. Vis dažniau nūnai būtent žiniasklaida daro lemiamą įtaką, sprendžiant vienus ar kitus visuomenės gyvenimo klausimus; nesvarbu, ar tai būtų šalies Prezidento rinkimai, ar konkreti baudžiamoji byla. Devynioliktojo amžiaus pabaigoje ir dvidešimtojo amžiaus...