Internetinė žiniasklaida

Referatas
 5
Microsoft Word 49 KB
4 puslapiai

žiniasklaida ir informacija referatas. žiniasklaida ir informacija referatas.

INTERNETINĖ ŽINIASKLAIDA
Naujų informacinių technologijų skvarba Lietuvos žiniasklaidoje,
Sparčiai tobulėjančios informacijos ir komunikacijos technologijos vis giliau skverbiasi į visas visuomenės gyvenimo sritis, kuriasi informacinė visuomenė. Išsilavinę, imlūs naujovėms žinių visuomenės nariai skatina žiniasklaidą dirbti kokybiškiau, juolab, kad naujų technologijų dėka jie gali tiesiogiai susisiekti su informacijos šaltiniais ir mesti iššūkį žiniasklaidai, kaip informacijos perdavimo proceso tarpininkei. Tačiau naujų informacinių technologijų dėka didėjant informacijos pertekliui, sustiprėja žiniasklaidos, kaip informacijos filtro, vaidmuo.
Informacija ir žinios tampa svarbiausiais naujos visuomenės resursais, o informacijai kaupti, apdoroti ir platinti naudojamos informacinės technologijos. Todėl akivaizdžiausių naujų technologijų taikymo pasekmių laukiama srityse, kurios tiesiogiai susiję su informacijos turinio gamyba, platinimu ir vartojimu. Tokia yra žiniasklaida.
Interneto suteikiamos technologinės galimybės "siūlo" daug įvairesnius informacijos rinkimo, pateikimo, skleidimo būdus už bet kurią kitą informacinę technologiją. Pavyzdžiui, mobiliaisiais telefonais kol kas įmanoma tik perduoti / nusiųsti tekstinę ar audio informaciją, o internete galima pateikti vaizdo, garso, teksto derinį, per hipernuorodas patekti į papildomus informacijos šaltinius, dalyvauti diskusijų forumuose/pokalbių kambariuose ir panašiai.
Interaktyvumas - viena svarbiausių internetinės aplinkos savybių, tiesiogiai veikiančių žurnalistiką. Jis sąlygoja informacijos pasikeitimą, dvipusę komunikaciją ir unikalų daugybinį ("daugelis - daugeliui") komunikacijos modelį.
Kaip naujovės (ir naujos informacinės technologijos) plinta ir įsisavinamos visuomenėje, nagrinėja naujovių paplitimo teorija, kurios pradininkas - Stanfordo profesorius Everettas Rogersas. Ši teorija tiria kaip naujos idėjos pateikiamos, įvertinamos, priimamos (arba ne) ir vėl pervertinamos galutiniam sprendimui. Teorija tiria kanalus, kuriais pasklinda naujos idėjos ar žinios apie naujas technologijas, žinojimo ir sprendimo priėmimo pakopas, naujovės plitimo proceso veiksnius, potencialių technologijos vartotojų charakteristikas.
Naujos informacinės technologijos keičia žiniasklaidos turinį, žurnalisto profesiją ir darbo procesą, žiniasklaidos organizacijų struktūrą bei santykius su tikslinėmis publikomis. Lietuvos žiniasklaida vis labiau suvokia naujų informacinių technologijų privalumus ir pradeda jais naudotis platesniu mastu.
Lietuvos žiniasklaidos elektroninės svetainės interaktyvėja. Per 2000-2002 metų laikotarpį daugiau interaktyvių savybių...