Inovacijų valdymas

 5
Microsoft Word 85 KB
10 puslapiai

Inovaciju kursinis. Inovaciju kursinis. Inovaciju kursinis darbas. Inovaciju kursinis darbas. Inovaciju vadyba baigiamasis darbas. Inovacijų valdymas imoneje. Inovacijos kursinis. Varikli valdymo sistemos kursiniai darbai nemokamai.

Inovacijų valdymas ir inovacijos valdyme

Turinys

1. Įžanga3
2. Pagrindinės sąvokos…………………………………………………………4
3. Įmonės vadovų vaidmuo naujo produkto vystyme………………………….5
4. Įmonės vizijos paskleidimas………………………………………………5
5. Produkto vystymo proceso nustatymas……………………………………5
6. “Pamokslavimas” apie greičio svarbą………………………………………5
7. Greito produkto vystymo barjerų indentifikavimas ir nugalėjimas…………6
8. Strateginės svarbos projektų funkcinių komandų sukųrimas……………….6
9. Komandų įgalinimas………………………………………………………6
10. Projektų portfelio valdymas………………………………………………7
11. Ankstyvas produkto funkcijų nustatymas…………………………………7
12. Kūrybingumo skatinimas……………………………………………………7
13. Biurokratijos minimizavimas……………………………………………….8
14. Rinkos poreikių identifikavimas……………………………………………8
15. Išteklių suteikimas………………………………………………………….8
16. Pagrindinių projektų šalininkų turėjimas……………………………………8
17. Padalinių vadovų vaidmenys……………………………………………….9
18. Inovacijų versle programa………………………………………………….9
19. Išvados16


Įžanga
Ieškant žodžio „inovacija“ kilmės, grįžtama į istorijos gilomą. Į XV amžių.
Šis žodis yra kilęs iš vidurio Prancūzijoje tuo metu vartoto žodžio inovacyon, kuris išvertus pažodžiui reikštų „atnaujinimas“ arba „naujo pavidalo suteikimas esančiam daiktui“. Kitose užsienio kalbose vartojami šie terminai: innovation ir novation (anglų k.).
Tuo tarpu lietuvių kalbos žodynuose tėra vienas terminas – „naujovė“. Vis dėlto būtų tikslinga skirti atskirus terminus, turinčius skirtingas prasmes, nes “inovaciją” reikia suprasti kaip procesą, o “naujovę” – kaip to proceso rezultatą (naujas produktas, nauja technologija, gamybos ar vadybos organizavimo metodas).
Mokslinėje literatūroje vieno inovacijų sąvokos apibūdinimo nėra: vieni autoriai pateikia išsamesnius ir apibendrinančius, kiti – gana trumpus apibrėžimus.
Pavyzdžiui, mokslininkas W.R.Maclurin(amerikietis) siūlo tokį inovacijų apibūdinimą: „Kai išradimas yra komercializuotas taip, kad produktas yra pradėtas gaminti arba pagerintas, jis tampa...