Inovaciju

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 70 KB
7 puslapiai

TURINYS


Įvadas ……………………………………………………………………………………. 2
1 NAUJŲ GAMINIŲ KŪRIMO PROCESAS IR PRIEŽASČIŲ ANALIZĖ ………… 3
1.1. Naujų produktų kūrimas- įmonės augimo sąlyga …………………………………… 3
1.2. Priežastys lemiančios naujų gaminių kūrimą ……………………………………… 4
1.3. Naujų produktų kūrimo parengiamųjų darbų apžvalga ……………………………… 6
2. NAUJOVIŲ KŪRIMO PROCESO ANALIZĖ …………………………………… 8
Išvados …………………………………………………………………………………… 12
Literatūros sąrašas ……………………………………………………………………… 13

ĮVADAS

Sėkmingą įmonės veiklą rinkoje lemia efektyvus marketingas. Kaip tik marketingas gali padėti verslininkui gauti atsakymus į klausimus: ką reikia pardavinėti?, kam galima pardavinėti?, kodėl reikia pardavinėti?, kur ir kaip reikia pardavinėti?. Galutinis rezultatas turėtų būti- patenkinti įvairūs vartotojų poreikiai, įgytas pranašumas tarp konkurentų ir gautas pelnas.
Nors kiekvieno, verslą pradedančio asmens, pirmoje vietoje yra pelno gavimas, bet, kad taip atsitiktų reikia pasirinkti tinkamą rinkos nišą. Reikia apsispręsti ar teiksime paslaugas, gaminsime prekes, ar jau parduosime gatavą produkciją. Jei nusprendėme gaminti prekes, tai vadinasi mes kursime naują prekę, gal būt tokią kurios dar nėra.
Šio darbo tikslas: ♦ išsiaiškinti naujų produktų (inovacijų) kūrimo tendencijas.
Darbo uždaviniai: ♦ panagrinėti, kas tai- gaminio marketingas;
♦ išsiaiškinti, kokios priežastys skatina įmonę gaminti naujus produktus;
♦ palyginti kelių autorių nuomonę apie naujų produktų kūrimo etapus.
Darbo metodai: aprašomoji- palyginamoji literatūros analizė.

1. NAUJŲ GAMINIŲ KŪRIMO PROCESAS IR KŪRIMO
PRIEŽASČIŲ ANALIZĖ

1.1 Naujų prekių kūrimas- įmonės augimo sąlyga

Amerikos marketingo asociacija apibrėžia marketingą kaip planavimo, kainų nustatymo procesą, idėjų, prekių ir paslaugų paskirstymą, siekiant sukurti mainus, kurie patenkintų individualius ir organizacijų tikslus. (Bagdonas E., Kazlauskienė E., 2002)
Pasak autorių, pagrindinis kiekvienos įmonės tikslas yra ilgalaikis pelno maksimizavimas. O visa tai galima pasiekti, jei įmonė sugeba patenkinti vartotojų poreikius, pateikia geros kokybės produktus ir pakankamai daug parduoda.
Marketingo klasikas Ph.Kotler marketingą apibrėžia taip: tai yra prekių kūrimo, pasiūlos ir mainų socialinis ir valdymo...