Inovacijos

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 70 KB
8 puslapiai

Inovacijos referatas. Inovacijos referatas. Referatas apie inovacija. Referatas inovacijos. Inovacijos naujoves kursinis darbas. Statybos inovacija referatas. Isnagrineti inovacija. referatas. Verslo inovacijos referatas.Vilniaus teisės ir verslo kolegijos
Ekonomikos katedros

Inovacijų valdymas ir inovacijos valdyme

Atliko: RV-4/1
Lina Leknickaitė

Tikrino: dėstytoja
Irma Dieninienė

Vilnius
2004m.

Turinys

Įvadas

Šiuo metu Lietuva yra įtraukta į Vidurio ir Rytų Europos šalyse sparčiai
vykstančius sudėtingus perėjimo į rinkos ekonomiką bei integracijos į
europines erdves procesus bei ekonomikos globalizavimą. Šie procesai
sąlygoja būtinybę spręsti daugelį netradicinių uždavinių, tiesiogiai
susijusių su inovacijų procesu. Inovacinės veiklos plėtojimas ir
aktyvinimas įgalina įvairiapusiškai modernizuoti gamybos bei paslaugų
teikimo struktūras, tobulinti kuriamus produktus bei naudojamas
technologijas, didinti jų tarptautinį konkurencingumą, kuris yra vienas
svarbiausių šalies ekonomikos plėtros veiksnių. Tačiau inovaciniam procesui
verslo aplinkoje spartinti, t.y. naujoms technologijoms diegti, naujiems
gaminiams kurti ir pateikti į rinką, įmonių ir organizacijų
konkurencingumui didinti, labai svarbi valstybės inovacijų rėmimo sistema.
Inovacijų padėtis ir jų skatinimas Inovacijų versle programa - vienas
pradinių ir kertinių nacionalinės inovacijų sistemos elementų.

Literatūra

Birutė Vijeikienė ir Juozas Vijeikis ,,INOVACIJŲ VADYBA „
Naujas produktas- nuo idėjos iki vartotojo
Rosma 2000m.
Sūdžius V. Nuolatiniam tobulinimui nėra
alternatyvos// vadovo pasaulis,, 1998m .

Naujovės įmonės veikloje

Pokyčiai rinkoje verčia verslininkus domėtis naujovėmis, įgyti
tarptautinių ryšių palaikymo patirties, neatidėliojant spręsti produkcijos
ir aptarnavimo kokybės klausimus. Svarbiausia – neatsilikti, tobulėti tiek
vadovui, specialistui, tiek visai įmonei ieškoti būdų, kaip tai daryti.
Smulkiojo verslo plėtra ir konkurencinio pajėgumo stiprinimas yra gana
sudėtingos ir lėtai bei sunkiai sprendžiamos problemos. Rinka teigiamai
reaguoja, nesvarbu, kokio dydžio įmonė. Racionalus prekių ir paslaugų
pasirinkimas, veiksminga kainų ir pardavimo rėmimo politika lemia smulkiojo
verslo sėkmę.
Rinkos ekonomika Lietuvoje dar veikia nepakankamai: stringa bankroto
bei konkurencijos, drauge ir efektyvaus išteklių naudojimo mechanizmas.
Smulkiojo verslo struktūriniai pokyčiai dėl skirtingų klasifikavimo
kriterijų ir veiklos sąlygų sunkiai palyginami su pasauliniais ir Europos
Sąjungos duomenimis. Mūsų šalies smulkiojo verslo kitimas, galima sakyti,
kol kas neturi analogo tarp normaliai besivystančių šalių.
Nepaisant smulkiojo verslo teigiamų bruožų...