Informacinis aprūpinimas

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 55 KB
5 puslapiaiAB „Naujoji Ringuva“ informacinis aprūpinimas
Atliko: M.A. VVA**

Priėmė: v.as. M.Asanavičienė
Kaunas 2002
Turinys
ĮVADAS 3
1. SKYRIUS. Firmos charakteristika: 4

1.1 FIRMOS VEIKLA, 4

1.2 ĮMONĖS PRODUKCIJA, 4

1.3 KLIENTAI 5

1.4 ĮMONĖS KONKURENTAI, 5

2. SKYRIUS. Įmonės valdymo struktūra: 6

2.1 SKYRIAUS PADALINIAI. 6

3. SKYRIUS. AB „Naujoji Ringuva“ organizacinė veikla: 7

3.1 ĮMONĖS IŠORINĖ INFORMACIJA IR JOS SRAUTAI, 7

3.2 ĮMONĖS VIDINĖ INFORMACIJA IR JOS SRAUTAI, 7

3.3 ĮMONĖS DUOMENŲ BAZĖS, 8

3.4 ĮMONĖJE SAUGOMI DOKUMENTAI 9

4. SKYRIUS. Konfidenciali informacija ir jos apsauga
AB „Naujoji Ringuva“ 10

5. SKYRIUS. Informacinio aprūpinimo organizavimas
įmonėje 11
5.1 TEISINĖS, TECHNINĖS IR KITI PAPILDOMI INFORMACIJOS ŠALTINIAI 11
5.2 VADOVŲ APRŪPINIMAS INFORMACIJA 11
5.3 ĮMONĖS INFORMACINIO APRŪPINIMO SCHEMA 11
IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 12
LITERATŪRA 13
PRIEDAI 14
Įvadas
Ekonominį šalies išsivystymą sąlygoja efektyvus ir optimalus informacijos panaudojimas, todėl informacinis aprūpinimas jo kūrimas ir vystymas turi būti svarbus ir aktualus, kiekvienos organizacijos uždavinys.
Atsižvelgiant į tikslus ir uždavinius, informacijos kaitą, akivaizdus reikalavimas, jog informacinis aprūpinimas būtų efektyviai organizuojamas ir efektyviai veiktų. Priešingai jos egzistavimas organizacijoje taptų nuostolingas, bereikšmis ir tik kenktų organizacijai. Gerai organizuotas informacinis aprūpinimas padeda greitai ir patikimai tvarkyti ir apdoroti informacinius srautus, o tai, didele dalimi lemia verslo sėkmę.
Šiandien informacijos srautai yra labai platūs, o jų apimtys - didžiulės. Todėl vienam darbuotojui yra labai sunku, o dar dažniau ir neįmanoma apsirūpinti ir aprūpinti visos organizacijos informacinius poreikius. Taigi organizacijos apsirūpinimą informacija tenka spręsti visam organizacijos kolektyvui.
Mano pasirinkta firma yra prekybą ir gamybą vygdanti AB “Naujoji Ringuva”. Darbe trumpai aprašyta pati firma, jos organizacinė struktūra, išoriniai informacijos šaltiniai.
Šio darbo tikslas: aptarti esamą AB “Naujoji Ringuva” informacinį aprūpinimą.
Pagrindiniai uždaviniai:
 išanalizuoti AB „Naujoji Ringuva“ valdymo struktūrą ir jos padalinius;
 išanalizuoti AB „Naujoji Ringuva“ konfidencialią informaciją ir jos apsaugą įmonėje;
 išsiaiškinti AB „Naujoji Ringuva“ informacinio aprūpinimo organizavimą;
 sukurti AB „Naujoji Ringuva“ sistemingą, išsamų vadovų aprūpinimą informacija.
Šio darbo...