Informacinės technologijos teisėjė

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 43 KB
3 puslapiai

Informacinės technologijos teisėjė

Informacinių technologijų taikymo juristo darbe galimybės ir perspektyvos

1.

Įvairūs uždaviniai, jų sprendimas teisinėje veikloje ir taip pat įvairiuose organizacinio valdymo lygiuose reikalauja šiuolaikinių informacinių technologijų pritaikymo

Pirmosios kompiuterių kartos reikalavo daug energijos, didelių patalpų, turėjo maąesnius, ribotus atminties resursus, ir informacijos apdorojimo greitis buvo, taip pat, labai maąas. Tokios technikos panaudojimas juristams kėlė daug problemų: reikėjo spręsti, kur tokį įrenginį, kas jį priąiūrės, sudarys programas, kokie klausimai bus sprendąiami, kokia forma bus gaunami rezultatai ir kaip juos reikės patikrinti.

Laikui bėgant, "skaičiavimo mašinų" galimybės plėtėsi, maąėjo reikalaujamos energijos kiekis, padidėjo veikimo greitis. 60-aisiais matais atsirado mini- IBM, o 70-aisiais - mikro IBM. 80-ųjų pradąioje pasirodė mikro IBM atskira rūšis - personalinis kompiuteris. Personaliniu kompiuteris tapo dėl ąemos kainos ir galimybės naudotis juo neturint profesionalių ąinių informatikoje. Tai leido turėti tokį įrengimą ten, kur sprendąiama tam tikra uąduotis: ant rašomojo stalo tardytojo kabinete, prokuroro, notaro, juristkonsulto ir kt.

Personalinis kompiuteris gali atlikti šias funkcijas: surinkti, saugoti, redaguoti įvairią teisinę ir kitokią informaciją ir kt.

Pirmasis personalinis kompiuteris buvo sukurtas 1975 m., o 1985 m. jų buvo sukurta milijonų. Dėl to, personaliniai kompiuteriai vis labiau prieinami kiekvienam, įskaitant į jų tarpą, ąinoma, ir juristus. Dabar daugelis juristų jau ąino, kad darbas personaliniu kompiuteriu ne tik patogus ir rezultatyvus, tačiau dar atveria naujas perspektyvas, darbo ir mąstymo galimybes.(1, p. 132-133)

2.

Personalinio kompiuterio panaudojimas juristo darbe pareikalavo specialių programų sukūrimo, kurias būtų galima lengviau įsisąmoninti ir naudoti.

Kiekvienas juristas savo darbe daąniausia naudojasi įstatymais. Todėl labai svarbu padėti jam greitai, tiksliai gauti norimą informaciją. Tuo tikslu ir kuriamos teisinių aktų informacinės paieškos...