Informacine visuomene

Referatas
 5
Microsoft Word 40 KB
3 puslapiai

Šiaulių Stasio Šalkausio m – kla
Sandra 10e kl.

INFORMACINĖ VISUOMENĖ

Šiauliai
2007 m.


Turinys
• Įvadas
• Informacinės technologijos
• Globalūs kompiuterių tinklai. Internetas
• Globalinio tinklo įtaka ūkio raidai: biznio geografijos pokyčiai
• Kultūra
• Švietimas, studijos ir mokslas informacinėje visuomenėje
• Išvados
• Literatūros sąrašas


Įvadas
Informacinė visuomenė – tai kokybiškai naujas visuomenės lygmuo, kai visi jos subjektai – žmonės, gyventojų bendrijos, Vyriausybė, verslininkai – intensyviai naudoja informaciją bei naujausias jos apdorojimo ir perdavimo technologijas savo kasdieninėje veikloje dirbant, mokantis, poilsiaujant, bendraujant tarpusavyje. Finansinės operacijos ir kitų tipų transakcijos, informacijos mainai vyksta kompiuterizuotai, elektroniniai dokumentai ir laiškai nevaržomai kerta valstybių sienas, telematikos (telekomunikacijos + informatika) paslaugos tampa prieinamos kiekvienam visuomenės nariui. Vis daugiau šios visuomenės aspektų jau pastebime ir Lietuvoje. Nuolatinė mokslo ir technologijų plėtotė lemia esminius darbo procesų pokyčius - didėja planavimo, valdymo, sisteminės analizės ir kitų intelektualių operacijų vaidmuo.
Informacinės visuomenės - tai tokia visuomenė, kurios produkcija - informacija, o ištekliai - žmonių žinios. Tokios visuomenės nauda akivaizdi, nes joje:
• sustiprėja kultūrinės ir kūrybinės visuomenės narių galios,
• sukuriamos naujos darbo vietos, iš esmės keičiasi įdarbinimo pobūdis,
• verslas įgalinamas sparčiau kurti visuomenės gerovę, o žmonės – naudotis jos vaisiais,
• piliečiai įgalinami būti aktyvesni valstybės valdyme, stiprėja demokratija.
Informacinės technologijos
Šiuolaikinės informacinės technologijos (IT) – tai kompiuteriai, kompiuteriniai tinklai ir programinė įranga. Informacinėje visuomenėje kiekvienas pilietis turi galėti ir mokėti naudoti savo darbinėje, kultūrinėje ar buitinėje veikloje šiuolaikines informacines technologijas. Tik taip jis galės jaustis pilnateisiui XXI amžiaus gyventoju. Nors informacinės visuomenės vystimasis gali būti...