Informacinė visuomenė

Referatas
 5
Microsoft Word 55 KB
5 puslapiai

Informacinė visuomenė referatas. Informacinė visuomenė referatas. Tps://www.google.com/. Tps://www.google.com/.

Turinys
Pagrindiniai informacinės visuomenės bruožai
Elektroninė valdžia
Elektroninis verslas
Elektroninio verslo modeliai
Elektroninio apmokėjimo sistemos ir elektroninis paštas
Elektroninis mokymas
Kompiuterio raštingumo standartai ir ECDL pažymėjimai
Pagrindiniai informacinės visuomenės bruožai
Visuomenė,kurioje plačiai naudojamos informacinės technologijos,vadinamos informacinė visuomenė.
Kai kurie specialistai informacinę visuomenępriklausomai nuo jų nagrinėjamų klausimų vadina kitais pavadinimais.Kai akcentuojamasšios v isuomenės narių išsilavinimas,būtinybė mokytis visą gyvenimą,naujos elektroninio mokymosi formos,taip pat žiniomis grįstos ekonomikos svarba,ji vadinama žinių visuomene.Norint pabrėžti kompiuteriais apdorojamos skaitmeninės informacijos svarba,dabartinis laikmatis vadinamas skaitmenine era,o aptariant ypatingai svarbų visuomenės keitimąsi – informacine revoliucija.

Šiame forume priimtame veiksmų plane numatyta kurti visą pasaulį apimančią informacinę visuomenę remiantis tarptautiniu žinių potencialu ir išnauduojant šiuolaikinių informacinių ir komunikacinių technolofijų(toliau – IKT) teigiamas galimybes.Jame pateikiami ir kinkretūs uždaviniai,kuriuos pasaulio tautos,atsižvelgdamos į savo nacionalinius skirtumus ir galimybes,turi įgyvendinti iki 2015 metų:
Kiekvienoje šalyje atlikus šiuos svarbiausius darbus,reikia pasirūpinti,kad sukurtais informacijos ištekliais apie jos gaminius,teikiamas paslaugas,mokslo ir kultūros pasiekimus galėtų naudotis viso pasaulio tautos.


Elektroninė valdžia
Elektroninė valdžia vadinamos internete sukurtos valstybinės valdymo institucijų priemonės,skirtos viešosioms paslaugoms,kultūrai,turizmui,transportui ir kelionėms,aplinkos apsaugos paslaugoms,išplečiančioms piliečių dalyvavimą demokratiniuose procesuose,valdyti.
Svarbiausias elektroninės valdžios uždaninys yra sudaryti sąlygas ir aprūpinti tinkamomis elektroninėmis priemonėmis,kurios leistų valdininkams,administratoriams,piliečiams bendrauti realizuojant vientisą elektroninę valdžią šalyje,o paskui – ir Europos Sąjungoje.
Štai tokie uždaviniai keliami elektrononei valdžiai Jungtinių Tautų informacinės visuomenės viršūnių susitikimo dokumentuose.

Baigdami šį skirsnį,išvardysime viešąsias paslaugas,kurias galime priskirti elektroninės valdžois sričiai ir kuriomis šiuo metu dažniausiai naudojasi Lietuvos gyventojai:
Diskusijos su kitais žmonėmis aktualiais viešosios politikos klausimais,
Elektroninio laiško tarnautojui išsiuntimas(radus reikalingą elektroninio pašto adresą interneto svetainėje),
Socialinės...