Informacijos konfidencialumas jo pažeidimo būdai ir tikslai

Referatas
 5
Microsoft Word 114 KB
14 puslapiai

TURINYS

ĮVADAS3
1.KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS SĄVOKA. INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMO KRITERIJAI4
2.KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS ŠALTINIAI5
3.ĮSISKVERBIMO Į KONFIDENCIALIĄ INFORMACIJĄ TIKSLAI7
4.KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS GAVIMO BŪDAI8
5.ORGANIZACINĖS KOMERCINĖS PASLAPTIES APSAUGOS PRIEMONĖS11
6.KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS APSAUGOJIMAS TECHNINĖMIS PRIEMONĖMIS14
IŠVADOS18
LITERATŪRA19

ĮVADAS

Įmonės vis aiškiau suvokia, kad sėkminga veikla ir konkurencingumas priklauso nuo informacijos išteklių. Ypač svarbi konfidenciali informacija. Juk kas turi konfidencialios informacijos, sugeba tikslingai ir tinkamai ją valdyti, gali tam tikromis aplinkybėmis padidinti savo pajamas, išvengti nenumatytų išlaidų, išlaikyti gerą prekių ar paslaugų padėtį rinkoje arba gauti kitokios komercinės naudos. Antra vertus, informacija yra objektas, kurį siekiama užvaldyti asmeniniais tikslais. Būtent dėl to itin aktuali informacijos apsaugos problema, kurią sėkmingai galima išspręsti tik įmonėje sukūrus organizacinių informacijos apsaugos priemonių sistemą. Šiame darbe bus aptariama konfidencialios informacijos samprata, jos pažeidimo tikslai ir būdai, bei galimybės kaip apsisaugoti nuo slaptos ir svarbios informacijos nutekėjimo.

1. KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS SĄVOKA. INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMO KRITERIJAI

Kiekvienoje firmoje yra sukaupta daugiau ar mažiau, vienokios ar kitokios informacijos. Tam tikra jos dalis yra itin svarbi komerciniu aspektu, nes yra slapta, konfidenciali ir ,be abejonės, viešai neskelbtina.
Informacijos konfidencialumo reikalavimai glaudžiai susiję su kiekvienoje šalyje galiojančiais (ir dėl to specifiniais) įstatymais, kurie savaip reglamentuoja konfidencialios informacijos saugojimą, viešinimą ar priverstinį gavimą. Todėl , peržvelgus daugelį užsienio ir šalies teisinių bei ekonominių informacijos šaltinių, nerastume vieningo konfidencialios informacijos apibrėžimo.
Yra svarbu nustatyti kriterijus, pagal kuriuos sprendžiama ar informacija yra slapta. Jie yra toki:
- jei jos saugai naudojamos specialios apsaugos priemonės ir nustatomos ypatingos saugos sąlygos;
- šią informaciją turi teisę gauti ribotas skaičius žmonių;
- yra komercinis suinteresuotumas išlaikyti ją paslaptyje;
- numatyta konfidencialios informacijos tiekėjų atsakomybė už jos neteisėtą atskleidimą.

Nustatant informacijos konfidencialumą būtina atkreipti dėmesį į tai, ar informacija prieinama visiems ar nedaugeliui žmonių, ar informacijos turėtojas įsitikinęs, kad informacija viešai neskelbtina ir, kad ji negali būti atskleidžiama, ar pastaroji informacija realiai...