Infliacijos ir nedarbo sąveika

 5
Microsoft Word 105 KB
13 puslapiai

Nedarbas ir infliacija. Infliacija jos priezastys ir saveika su nedarbu. Nedarbas ir infliacija 4. Nedarbas ir infliacija. Infliacija jos priezastys ir saveika su nedarbu. Nedarbas ir infliacija 4.

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS
EKONOMIKOS KATEDRA

INFLIACIJOS IR NEDARBO SĄVEIKA

Makroekonomikos kursinis darbas


Tikrino: dėst. B.
Mrazauskienė

Atliko:

KAUNAS, 2004

TURINYS

ĮVADAS

3

1.INFLIACOJOS
SAMPRATA
4
2.NEDARBO ESMĖ

5
3. INFLIACIJOS IR NEDARBO
RYŠYS7
3.1. Trumpojo laikotarpio Filipso
kreivė7
3.2. Ilgojo laikotarpio Filipso kreivė
8
3.3. Kaštų sąlygojamos infliacijos ir nedarbo ryšys
9
3.4. Darbo užmokesčio – kainų spiralė
9
3.5. Natūralus nedarbo lygis
10

4. INFLIACIJOS IR NEDARBO PROBLEMOS SPRENDIMAS 11
4.1. Nedarbo lygio mažinimas
11
4.2. Pajamų politika

12
4.3. Antiinfliacinė politika

13
4.4. Kiti infliacijos mažinimo būdai
15
5. NEDARBO IR INFLIACOJOS RODIKLIAI LIETUVOJE
16
IŠVADOS

19
LITERATŪRA

21

ĮVADAS

Viena svarbiausių makroekonomikos problemų yra nedarbas. Nedarbo
problema yra taip pat politinių ir ekonominių diskusijų objektas. Daugelis
žmonių netekę darbo, praranda pajamų šaltinį, patiria pragyvenimo lygio
smukimą, psichologinį diskomfortą. Visiškas užimtumas yra visų šalių
ekonominis tikslas, tačiau nedarbas šiais laikais yra didelio masto
problema, tokia kaip ir kainų kilimas – infliacija, kuri kelia žmonėms
didelį nerimą. Ankstesniais laikais infliacija buvo laikino pobūdžio.
Dabartiniu metu infliacija įgavo visuotinį pobūdį, tapo pasaulinio masto,
įprastu reiškiniu ir viena opiausių socialinių problemų. Taigi vienas
didžiausių ekonominės politikos tikslų yra nedarbo ir infliacijos
mažinimas. Infliaciją ir nedarbą sieja glaudus ryšys, todėl jų sąveikos
tema yra labai aktuali šiuolaikinėje ekonomikoje.

Todėl pagrindiniai šio darbo tikslai:

1. Apžvelgti infliacijos ir nedarbo esmę;


2. Išnagrinėti nedarbo ir infliacijos sąveiką, jos priežastis,
tarpusavio priklausomybę;


3. Aptarti nedarbo ir infliacijos problemos sprendimo būdus, jos
mažinimo galimybes, priemonių trūkumus, privalomumus ir efektyvumą.


Pagrindiniai šio darbo metodai yra mokslinė medžiaga, teorijos analizė
ir išdėstymas. Vaizdingesniam infliacijos ir nedarbo sąveikos ir
priklausomybės iliustravimui naudojausi statistiniais duomenimis - nedarbo
ir infliacijos rodikliais Lietuvoje pastaruoju dešimtmečiu.

1. INFLIACIJOS SAMPRATA

Infliacija – tai pinigų nuvertėjimas, kuris pasireiškia prekių ir
paslaugų kainų kilimu. Ji reiškia, kad kyla bendras visų prekių...