Infliacija6

Referatas
 5
Microsoft Word 55 KB
5 puslapiai

Turinys


Įvadas……………………………………………………………………………………3
1. Infliacijos turinys……………………………………………………………………4
2. Infliacijos formos……………………………………………………………………5
3. Infliacijos priežastys…………………………………………………………………7
4. Ekonominės ir socialinės infliacijos pasekmės………………………………………7
4.1. Numatytos infliacijos pasekmės……………………………………………8
4.2. Netikėtos infliacijos pasekmės……………………………………………10
5. Infliacijos mažinimo būdai……………………………………………………………11
Išvados…………………………………………………………………………………12
Literatūros sąrašas……………………………………………………………………….13

Įvadas

Infliacija (inflation) yra pinigų nuvertėjimas, kuris pasireiškia prekių ir paslaugų kainų kilimu.

Infliacija – tai ne bet koks kainų kilimas, tai nėra tam tikrų prekių arba jų grupių kainų lygis. Be to, tai ne vienkartinis kainų pakilimas, o nuolatos besitęsiantis reiškinys, trunkantis gana ilgai. Kai kurių prekių kainos net ir infliacijos sąlygomis gali išlikti nepakitusios (arba net gali sumažėti).

Infliacijos bruožai ėmė ryškėti, atsiradus piniginiams ženklams. Todėl kai kada tvirtinama, kad infliacija žinoma nuo seniausių laikų. Tačiau iš esmės infliacija susiformavo tik XIX a. antroje pusėje. Manoma, kad infliacijos terminas pirmą kartą pavartotas JAV pilietinio karo metais (1861 – 1865 m.), kai į apyvartą buvo išleista gausybė popierinių pinigų. Pats infliacijos terminas kilęs iš lotynų kalbos žodžio ,,inflatio”, reiškiančio išpūtimą.

Darbo tikslas – atskleisti kas yra infliacija, kokios yra jos formos, atsiradimo priežastys, pasekmės ir kokie yra infliacijos mažinimo būdai.

1. Infliacijos turinys

Požiūris į infliaciją, kaip ekonominį reiškinį įvairiais laikotarpiais buvo nevienodas. Iki 1936 m. Dominavo tezė, kad infliacija yra išimtinai destruktyvi jėga. Šią tezę paneigė Dž. Keinsas, kuris teigė, kad infliacija yra milžiniškas pozytivus potencialas, nes jai esant, nuvertėja pinigai ir jų kaupimas darosi betikslis, skatinamas vartojimas ir kartu ekonomikos augimas. Nesant infliacijos, kaupiami pinigai, jie įšaldomi ir susidarius tam tikroms aplinkybėms, gali iššaukti ekonominę krizę.

Dabartiniu metu infliacija įgavo...