Infliacija teorijoje ir praktikoje

 5
Microsoft Word 189 KB
27 puslapiai

TURINYS

ĮVADAS 3

1.INFLIACIJA TEORIJOJE 4

1.1.Infliacijos rūšys 4

1.2.Infliacijos priežastys 5
1.2.1.Trumpalaikės infliacijos priežastys 5
1.2.2.Ilgalaikės infliacijos priežastys 7

1.3.Infliacijos teorijos 9
1.3.1.Keinsizmas 10
1.3.2.Filipso teorija 12
1.3.3.Monetarizmas 14
1.3.4.Natūralaus lygio hipotezė 15
1.3.5.”Pasiūlos ekonomikos” teorija 17

1.4.Infliacijos poveikis 18

2.INFLIACIJA PRAKTIKOJE 20

2.1.Infliacijos skaičiavimas 20

2.2.Antiinfliacinės priemonės 22

2.3.Infliacija Lietuvoje 28

REZIUMĖ 31

LITERATŪROS SĄRAŠAS 32

ĮVADAS


Šis kursinis darbas yra aprašomojo pobūdžio. Jame bus nagrinėjami su
infliacija susiję klausimai. Visų pirma, bus aptartos infliacijos rūšys,
vėliau priežastys, veikimo mechanizmas, pasekmės ir kovos su infliacija
priemonės. Pabaigoje kaip ir dera bus pažvelgta į praktiką. Deja, tiek dėl
vietos, tiek dėl informacijos stokos išsamiai išnagrinėti šią temą yra
neįmanoma.
Ši tema buvo mano pasirinkta neatsitiktinai. Jau seniai norėjau
išsiaiškinti, kodėl skiriasi oficialių šaltinių ir nepriklausomų
organizacijų skelbiami Lietuvos infliacijos duomenys. Kas mus apgaudinėja?
Kas po tuo slepiasi? Ir galų gale kas kaltas dėl infliacijos? Infliacija -
ne stichinė nelaimė. Ją sukuria tie, kas dalyvauja finansinėse operacijose,
nustatinėja kainas ir darbo užmokesčius, t.y. gyventojai, kurie didindami
paklausą, reikalaudami didesnio darbo užmokesčio, sudaro visas sąlygas
infliacijos atsiradimui. Tačiau bet kurioje sistemoje pagrindinis vaidmuo
infliacijoje tenka vyriausybei, tiksliau valstybės finansinėms
institucijoms. Tai ypač tinka centralizuotai (planinei) ekonomikai, kur
vyriausybės įtaka kainoms, darbo užmokesčiui, kreditinei sistemai,
investicijoms ir kitiems ekonominiams procesams yra nepalyginamai stipresnė
nei laisvos rinkos šalyse. Galų gale būtent vyriausybė vykdo ekonominę
politiką, todėl pagrindinė atsakomybės už infliaciją našta krinta ant
vyriausybės pečių.
Kalbant apie skirtingų infliacijos duomenų skelbimą, reikia pabrėžti,
kad egzistuoja ne viena infliacijos apskaičiavimo metodika, tačiau turi
įtakos ir tas faktas, kad vyriausybei yra naudinga nuslėpti tikrąją padėtį.
Be abejo, aš nenoriu būti vienašališkas, todėl turiu pažymėti, kad žmonės
susiduria ir su šešėlinėje ekonomikoje esančia infliacija, kuri, beje, yra
didesnė nei apskaičiuotoji oficialiai veiklai, todėl gyventojai dažniausiai
ir yra nepatenkinti oficialių šaltinių skelbiamu infliacijos...