Imoniu tipai

Referatas
 5
Microsoft Word 93 KB
11 puslapiai

ĮMONIŲ TIPAI IR JŲ VEIKLOS YPATUMAI

Atliko:
Priėmė:

Kaunas, 2000

TURINYS

1. ĮVADAS…………………………………………………………………………….1
2. ĮMONIŲ GRUPAVIMO ESMĖ IR PRINCIPAI………………………………….3
3. JURIDINIAI ĮMONIŲ TIPAI………………………………………………………3
4. INDIVIDUALIOS (PERSONALINĖS) ĮMONĖS……………………………….5
5. TIKROSIOS ŪKINĖS BENDRIJOS……………………………………………….7
6. KOMANDITINĖS (PASITIKĖJIMO) ŪKINĖS BENDRIJOS…………………8
7. AKCINĖS BENDROVĖS…………………………………………………………9
8. VALSTYBINĖS ĮMONĖS………………………………………………………11
9. KOOPERATINĖS BENDROVĖS (KOOPERATYVAI)………………………12
10. NAUDOTA LITERATŪRA…………………………………………………….14

2. ĮMONIŲ GRUPAVIMO ESMĖ IR PRINCIPAI

Įmonių grupavimas leidžia sujungti pagal vieną ar kelis klasifikavimo kriterijus panašias įmones ir tuo būdu palengvinti kai kurių ekonominių organizacinių klausimų sprendimą. Panašiose įmonėse yra galimybė pritaikyti tipinius sprendimus įvairiems technikos, technologijos, gamybos, darbo, ekonomikos srityse, o tai sumažintų jų paruošimo sunkumą ir padidintų efektyvumą.
Įmonių grupavimas yra labai svarbus statistikoje atliekant ekonominę analizę.įmonių grupavimas atliekamas pagal įvairius kriterijus. Galima skirti dalinius – vieno požymio – kriterijus ir kriterijų sistemas, kuriose įmonės grupuojamos pagal visą rodiklių kompleksą. Kiekvieną įmonę galima elementariai apibūdinti pagal vadinamos produkcijos paskirtį, administracinį pavaldumą ir gaminamos produkcijos technologiją, koncentravimo bei specializavimo lygį ir pan. Sudėtingi kompleksiniai grupavimai leidžia suskirstyti įmones į “Vadovaujančių specialistų, tarnautojų apmokėjimo grupes”, sugrupuoti įmonės pagal nuosavybės formas ir pan. Pagal naudojamos žaliavos pobūdį įmonės skirstomos į gyvybinės ir apdirbamosios pramonės įmones, o pagal gatavos produkcijos paskirtį – į gamybos priemones (A grupė) ir vartojimo reikmenis (B grupė) gaminančias įmones. Pagal naudojamos technologijos panašumą įmonės priskiriamos tam tikrai pramonės šakai. Yra skiriama: “grynosios pramonės šakos”, kurioms įmonės skiriama tik pagal paskirtį, apdirbimo technologiją; administracinės pramonės šakos, kurioms įmonės priskiriamos administracinio pavaldumo požiūriu. Panaikinus šakines ministerijas, šakinio klasifikavimo vaidmuo sumažėja, tačiau jis...