Imones strategijos igyvendinimas

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 87 KB
10 puslapiai

TURIINYS
ĮVADAS…………………………………………………………………………………………3
2. Strateginio planavimo vieta įmonėje veikloje……………………………………4
3. Strateginio planavimo reikšmė………………………………………………………………5
4. Strateginio planavimo esmė……………………………………………………………………6
5. Organizacijos planų tipai………………………………………………………………………7
6. Strateginio planavimo proceso stadijos………………………………………………………8
6.1.Analizės stadija………………………………………………………………………9
6.2.Veiklos stadija………………………………………………………………………9
7. Strateginio planavimo tikslai…………………………………………………………………12
8. Išorės aplinkos įvertinimas ir analizė………………………………………………………13
9. Strateginio valdymo procesas………………………………………………………………14
10. Strateginio vystymo plano rengimo etapai ……….………………………………………….14
IŠVADOS………………………………………………………………………………………16
ASMENINĖ NUOMONĖ. 17
LITERATŪRA…………………………………………………………………………………18
PREIDAI:
1 priedas. Strateginio vystymo plano rengimo etapai 19

ĮVADAS

Pasaulyje vyksta spartūs technologiniai pokyčiai, rinkos vis labiau įgyja pasaulinį mastą. Todėl vadovavimo įgūdžius būtina papildyti strateginio planavimo įgūdžiais. Kad organizacija pasiektų tikslą, jos vadovai apie galimybes ir besikeičiančių sąlygų poveikį turi mąstyti strategiškai. Norėdami sužinoti, kada pradėti strateginius pakeitimus, jie privalo atidžiai stebėti išorinę aplinką. Be to, savo verslą jie turi taip gerai pažinti, kad nuspręstų, kurios rūšies strateginių pakeitimų imtis. Taigi šio mūsų darbo tikslai:
• Susisteminti ir tinkamai panaudoti literatūrą, analizuojamos temos atskleidimui;
• Pateikti strateginio planavimo esmę, reikšmę bei vietą verslo organizacijos veikloje;
• Atskleisti kokią įtaką organizacijos planavimui daro išorinė ir vidinė aplinkos;
• Pateikti medžiagą kas sudaro strateginio planavimo procesą;
• Išvardinti skirtumus tarp strateginių ir operatyvinių planų;
• Pateikti reikalavimus strateginio plano (SP) parengimui.
Strateginis planavimas – tai problemos sprendimo procesas,...