Iliada

Lietuvių referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 58 KB
6 puslapiai

Įvadas

Seniausi graikų literatūriniai paminklai yra dvi didžiulės poemos ,,Iliada” ir ,,Odisėja”. Šių kūrinių siužetai paimti iš senosios graikų mitologijos – pasakojimų apie Trojos karą. Poemų autorius, graikų įsitikinimu, buvęs aklas dainius Homeras.
XIX ir XX a. archeologai įrodė, kad tuose pasakojimuose, be fantastinių, atsispindi ir istorinė tikrovė. Graikijoje, Kretoje ir Egėjo jūros salose rado liekanas miestu, klestėjusių net III-II tukst. pr.m.e.
Tuo pačiu metu Mažosios Azijos vakariniuose pakraščiuose klestėjo Trojai, arba Ikojo, miestas. Prieš jį Balkanų graikai, achajai arba danajai, antrojo tūkstančio pabaigoje surengė žygį, kuris ir minimas Homero poemose.
Poemose žmonių veiksmai, siejasi su dievų pasauliu, t.y. istorija jungiama su mitologija.


Achilas - žymiausias ,,Iliados’’ herojus, Trojos šalies karaliaus Pelejo ir Tetidės sūnus, Neoptolemo tėvas, mirmidonų vadas, narsiausias achajų kariuomenės karys. Pagal senovės graikų mitą, jo kūne buvo sužeidžiamas tik kulnas, už kurio jį laikė motina, maudydama Stikso vandenyje ir tuo padarydama jo kūną nesužeidžiamą.(2) Prieš pačią trojos karo pabaigą Achilas žuvo nuo Pario paleistos strėlės, kurią į jį nukreipė Apolonas. Apolonas - Dzeuso ir Lėtojos sūnus, saulės šviesos dievas; dievas - pranašautojas ir dievas - gydytojas. Achajai viena iš seniausių graikų genčių, persikėlusių iš šiaurės, užkariavusi senuosius gyventojus pelasgus ir susimaišiusi su jais. Graikai manydavo, kad staigi mirtis įvykdavo, kai dievas Apolonas arba jo sesuo Artemidė nukaudavo žmones savo strėlėmis. ,,Lai tavo strėlės achajams už ašaras mano sumoka’’.(3)
Vyriją šaukdavo tik Agamemnonas, vyriausias kariuomenės vadas. Per ilgą karą ir siaučiant baisiam marui, buvo susilpnėjusi achajų drausmė. Pirmaisiais Trojos karo metais Achajų kariuomenė išgriovė ir apiplėšė visus aplinkinius miestus - Trojos sąjungininkus.
,,Didvyrių tokių daugiau nemačiau ir neteks bematyti, Kaip Peritojas ar kokis Driantas, kareivių valdovas, Ar koks Kenėjas Iksadijas ar Palifemas lyg dievas.’’(4)
Poetas vaizduoja, kad kiekviene nauja didvyrių karta yra silpnesnė už senovės didvyrius. Homeras aprašo aukojimo papročius. Miežiniais miltais ir druska graikai pabarstydavo aukojamų gyvulių galvas. Graikai įsivaizduodavo, kad aukojimas yra bendra dievų ir aukojančiųjų puota. Hera jautakė - Hera su karvės akimis.Šis epitetas likęs iš gilios senovės, kai Herą garbino karvės pavidalu. Graikijoje dar prieš Homero laikus, kaip ir senovės Egipte, dievai buvo garbinami gyvulių pavidalu.
2. ,,Iliada’’ - Vilnius. 1962 psl. 15
3....