Ilgalaikis nematerialusis turtas

Referatas
 5
Microsoft Word 95 KB
12 puslapiai

Nematerialus turtas kursinis. Nematerialus turtas kursinis. Ilgalaikis nematerialus turtas referatas. Turtas referatas. Imoniu ilgalaikis turtas referatas. Ilgalaikis nematerialus turtas referatas. Turtas referatas. Imoniu ilgalaikis turtas referatas.

TURINYS

ĮVADAS3
1.Ilgalaikis nematerialusis turtas4
2.Patentai……………………………………………………………………………………….…5
2.1.Patento sąvoka5
2.2.Patento registravimo pricedura5
2.3.Patentai Lietuvoje…………………………………………………………………………5
2.4.Patentų išdavimas……………………………………………………………………………6
2.5.Patentabiluko kriterijai………………………………………………………………….….….6
2.6.Išradimai……………………………………………………………………………….……7
3.Autorių teisės9
3.1.Autorių teisė9
3.2.Autorių teisė Lietuvoje9
3.3.Galiojimas9
3.4.Autorių teisių pasibaigimas10
4.Prekės ženklas………………………………………………………………………………11
4.1.Prekių ženklas………………………………………………………………………….….…11
4.2.Ženklų rūšys………………………………………………………………………………12
4.3.Prekių ženklas ir firmos vardas……………………………………………………………13
5.Įmonės prestižas………………………………………………………………………………14
6. Licencija………………………………………………………………………………………….15
6.1.Finansų maklerio licencija…………………………………………………………………15
6.2.Programos licencija…………………………………………………………………………15
IŠVADOS………………………………………………………………………………………18
INFORMACIJOS ŠALTINIAI…………………………………………………………………19

ĮVADAS

Savo darbe aš rašysiu apie verslo ilgalaikį nematerialųjį įmonės turtą Kas priskiriama šiam turtui: patentas, licenzija, autorinės teisės, prekės ženklas, įmonės prestižas, kompiuterinės programos, plėtros darbai ir kt. Aš smulkiau aprašysiu apie patentą, autoriaus teises, licenziją, prekės ženklą, įmonės prestižą. Pasistengsiu kuo aiškiau ir trumpiau pateikti svarbiausią informaciją. Šį darbą rašysiu remdamasi internetine medžiaga, vadovėliais ir savo turimais užrašais.

1. Ilgalaikis nematerialusis turtas
Įmonė savo veikloje gali disponuoti ne tik materialiuoju, bet ir nematerialiuoju ilgalaikiu turtu. Ilgalaikis turtas, kuris nėra fiziškai apčiuopiamas, o pagrįstas teisėmis ar privilegijomis, vadinamas...