Ikimokyklinis ugdymas

Referatas
 5
Microsoft Word 40 KB
3 puslapiai

Tps://www.google.com/. Ikimokyklinis ugdymas referatas. Tps://www.google.com/. Ikimokyklinis ugdymas referatas.
Nepasitvirtino nuomonė, kad ateityje visai nebereikės vaikų lopšelių-darželių. Pastaraisiais metais jie sparčiai pilnėja. Negąsdina tėvų padidėję mokesčiai, nebepadeda ir kalbos apie auklėjimo šeimoje privalumus. Dabar vaikai privalo likti šeimose dėl kitos priežasties – darželiuose nebėra vietų. Tokie nesenų reformų padariniai.
‘’Diena’’, 1996 12 11

Darželiai vėl reikalingi. Mažėjant gimstamumui, toliau mažėja ikimokyklinio amžiaus vaikų. 1991 m. pradžioje 1-6 metų amžiaus vaikai sudarė 9,5% visų gyventojų skaičiaus, o 1997 m. – 8,3%. Tačiau pastaruoju metu vėl sparčiai didėja ikimokyklinių įstaigų populiarumas, vis daugiau ikimokyklinio amžiaus vaikų lanko lopšelius-darželius: 1993 m. - 21%, 1995 m. - 30%, 1996 m. - 31%.
Tačiau šiandien, palyginti su pirmaisiais Nepriklausomybės metais, neliko nė pusės visų buvusių ikimokyklinių įstaigų (1990 m. – 1681, 1996 m. – 729). Dalis ikimokyklinių įstaigų reorganizuota į pradines mokyklas, vaikų globos namus, kaimo kultūros centrus, 15% pastatų iki šiol visai nenaudojami.
Vis didesnė problema – gauti vietą ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje, ypač didžiuosiuose miestuose. Neretai darželio grupės perpildytos, jas lanko ne 15 vaikų, kaip rekomenduojama, bet 20-25.
Viena svarbiausių priežasčių, dėl kurios labai padidėjo ikimokyklinių ugdymo įstaigų poreikis, yra moters, auginančios vaiką, noras išsaugoti darbo vietą. Tačiau ryškėja ir nauja tendencija – vis daugiau tėvų, rūpindamiesi vaiko ateitimi, stengiasi leisti vaikus į tas ikimokyklines įstaigas, kuriose diegiami netradiciniai ugdymo metodai (ekologinio ugdymo, etnokultūrinės pakraipos, katalikiški, sveikos gyvensenos).
Darželių pedagogai, auklėdami vaikus pagal valstybinę ugdymo programą, turi teisę kartu su tėvais pasirinkti savitą įstaigos pakraipą bei ugdymo programą, alternatyvaus ugdymo metodus (Montessori, Waldorfo). Jau keletą metų, remiantis Atviros Lietuvos fondui, vyksta Egmonto bei Žingsnis po žingsnio projektai. Didelis dėmesys skiriamas vaikams su negalia, sudaromos sąlygos įvairių tautybių vaikams integruotis į visuomenės gyvenimą, neprarandant etninio savitumo ir...