Ii pasaulinis karas

Konspektas
 5
Microsoft Word 33 KB
1 puslapis

Antrasis pasaulinis karas konspektas. Antrasis pasaulinis karas konspektas. 2 pasaulinis karas konspektas. 2 pasaulinis karas konspektas. Antrasis pasaulinis karaskonspektas. Antrasis pasaulinis karaskonspektas. Antrasis pasaulinis karas konspektai. Antrasis-pasaulinis-karas paruoštukė.

Priežastys:
1. Versalio taikos nutarimai
2. Fašizmo ideologija
3. Vakarų Europos nuolaidžiavimo politika
4. Komunizmo baimė.
5. Ginklavimosi varžybos

1939 08 31 – Hitleris pasirašo įstatymą dėl karo pradžios ir Lenkijos užėmimo.
1939 09 01 – Vokietija užpuola Lenkiją.
1939 09 03 – Anglija ir Prancūzija skelbia Vokietijai karą, bet karo veiksmų nepradeda. “Keistasis karas”.
1939 09 17 – SSRS įsiveržia į Lenkijos rytinę dalį.
1939 09 20 – kapituliuoja Lenkija.
1939 09 28 – SSRS ir Vokietijos sienų ir draugystės sutartis. Slaptajame protokole Vokietija atiduoda Lietuvą.
1939 10 10 – SSRS su Lietuva pasirašo „Tarpusavio pagalbos sutartį“. Atgaunamas Vilnius. Pabalčio šalys turėjo įsileisti SSRS kariuomenę; kuriamos karinės bazės ( Naujoji Vilnia, Prienai, Gaižiūnai, Alytus)
1939 12 – SSRS pašalinama iš Tautų Sąjungos
1939 12 30 – karas su Suomija („Žiemos karas“)
1940 04 - užimama Danija ir Norvegija.
1940 05 – žygis į Prancūziją, Belgiją, Olandiją, Liuksemburgą.
1940 06 – Italijos – Prancūzijos karas.
1940 06 14- Hitlerio kariuomenė įžengė į Paryžių.
1940 06 14- SSRS įteikė Lietuvai ultimatumą.
1940 06 15 – okupuojama Lietuva.
1940 06 22 – kapituliuoja Prancūzija.
1940 07 14-15 – rinkimai į seimą.
1940 07 21 - „Liaudies seimas“
1940 08 03 – deklaracija, kuria Lietuva aneksuodama
1940...