Igonų padėtis Lietuvoje socialinė charakteristika

Referatas
 5
Microsoft Word 77 KB
8 puslapiai

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO
PANEVĖŽIO INSTITUTO
EKONOMIKOS MOKSLŲ KATEDRA


Čigonų padėtis Lietuvoje socialinė charakteristika
Socialogijos įvado referatasTikrino: dėst
S. Mikėnienė

Panevėžys, 2005
TURINYS

Įvadas3
1.Žvilgsnis į seniausiąją Lietuvos čigonų istoriją4
1.1Kilmė ir pirmoji migracija į Lietuvą 4
2.Čigonai Lietuvoje7
2.1Čigonų ir čigonams skirtos organizacijos ir jų veikla7
3.Čigonai apie save ir gyvenimą8
Išvados13
Naudota Literatūra14

ĮVADAS

Jau pusę tūkstančio metų šalia mūsų gyvena tamsaus gymio, pietietiško temperamento, išsiskiriantys apranga ir dažniausiai vietoje nenustygstantys žmonės. Žavimės jų melodijomis, šokiais, kartais šiek tiek pavydime įgimto laisvės pojūčio ir dinamizmo. Antra vertus, neretai mes tų žmonių privengiame, kartais bijome ar ignoruojame. Jie gyvena atskirą ir uždarą, nepanašų į mūsų gyvenimą. Šie žmonės, vadinami čigonais.
Spėjama, kad į Lietuvą čigonai atvyko apie XVa. Vidurį per Lenkiją ir Baltarusiją. 1501 m. Gegužės 25 dieną Lietvos didysis kunugaikštys ir Lenkijos karalius Aleksandras Vilniaus pilyje pasiršė privilegija, kuria čigonams suteikė laisvai kilnotis bei savivaldą su išsirinktu vyresniuoju.
Būti čigonu – tai ne vien tautinė priklausomybė; tai tapatybė, dauguma atvejų apibrėžianti savitą gyvenimo stilių. Nuo senų laikų ši žmonių grupė pasižymi tam tikromis savybėmis, kurias jai priskiria visuomenė. Nors pastaraisiais metais atsiranda vis daugiau įvairių iniciatyvų, siekiančių čigonų tautybės žmonių socialinio, ekonominio, kultūrinio statuso pokyčių, nors oficialiai ši žmonių grupė turi tokias pačias teises, laisves ir galimybes, kaip ir visi Lietuvos gyventojai, ši grupė išlieka supilietinta tik iš dalies, o jos vertinimas visuomenėje visa dar neišsivaduoja iš stereotipų įtakos.
Darbo objektas: čigonų padėtis Lietuvoje socialine charakteristika. Uždaviniai: 1) apibūdinti Lietuvos čigonų gyvenima; 2) apibūdinti su jų kilmės ir istorijos buožais, atsiradimu ir buvimu Lietuvoje įvairiais amžiais ir skirtingomis sąlygomis.


1. ŽVILGSNIS Į SENIAUSIĄJĄ LIETUVOS ČIGONŲ ISTORIJĄ
nežinome, iš kur toji tauta kilusi,
nežinome, ko ji siekia,
nežinome, koji laukia;
dar neįminėme jos religijos paslapties
Adomas Mickevičius

XVIII amžiaus pabaigoje – XIX amžiaus pradžioje čigonų praeitimi itin susidomėta. Lietuva nebuvo išimtis. Net trys garsūs to meto istorikai – Tadas Čackis, Ignotas Danilavičius ir Teodoras Narbutas – vienas paskui kitą paskelbė išsamius čigonų...