Ignas šeinius kuprelis

Lietuvių analizės
Analizė
 5
Microsoft Word 32 KB
1 puslapis

Kuprelis analize. Kuprelis analize. Kuprelisanalize. šeiniaus kuprelis analize. Ignas šeinius kuprelis testas. Kuprelis knyga analize. Kuprelisanalize. šeinius kuprelis analize.

Ignas Šeinius „Kuprelis“. Kuprelio paveikslas

Impresionizmas – meno ir literatūros kryptis, pagrįsta įsitikinimu, kad viskas pasaulyje nuolat kinta ir tikra yra tik tai, ką žmogus jaučia konkrečią akimirką. Vienas iš tokių žmonių rašiusių šiomis mintimis yra Ignas Šeinius, ryškiausias impresionistinio stiliaus lietuvių prozininkas. Jis ypač daug dėmesio skyrė kintančiai žmogaus vidinei tikrovei, gamtai. Vienas iš tokių reikšmingiausių kūrinių yra romanas „Kuprelis“, kuriame pasakojama romantiška apviltos meilės istorija, iškeliamas žmogaus ryšys su gamta. Visa tai glaudžiai susiję su mano nagrinėjamu Kuprelio paveikslu.
Iš viso paveikslo svarbiausias yra Olesio individualus vidaus pasaulis, kuris vyrauja visame kūrinyje. Visų pirma VI dalyje atsiskleidžia Kuprelio būdo savybės. Jas matome iš Ignasėlio ir Olseio dialogo, kada Kuprelis paprašomas paaiškinti kodėl nevedęs, o tai daro labai nenoriai. Taigi matome, kad Kuprelis buvo uždaras ir paslaptingas, nes nenorėjo judinti skaudžios praeities, kadangi praeitį jis išgyveno daug intensyviau nei dabartį.
Toliau Kupreliui pradėjus pasakoti savo praeitį matomi jo jausmai. Kuprelio meilė Gundei – viso pasakojimo centras. Begalinę Olesio meilę matome iš jo poelgių, kai jis Gundę visada palydi namo, groja fortepijonu, kada tik ji paprašo. Taigi matome, kad Kuprelis myli Gundę, o kartu ir savo moters idealą, kurį mato joje. Taip pat...