Ignalinos atominė elektrinė

Fizikos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 88 KB
10 puslapiai

Referatas - atominė elektrinė. Atomine elektrine kursinis. Referatas apie visagino elektrinė. Referatas - atominė elektrinė. Atomine elektrine kursinis. Referatas apie visagino elektrinė.

2004 m. lapkričio 7 d.
Vilnius
Turinys:


I Įvadas:
II Faktai, istorija
II Atominės elektrinės

III IAE saugumas

• Ar gali Ignalinos AE įvykti tokia avarija kaip Černobilyje?
• IAE saugumo gerinimo programa
• Kolektyvinė dozė
• IAE saugumas lyginant su kitomis atominėmis elektrinėmis
• Ekologinės IAE uždarymo pasekmės

IV Ignalinos atominės elektrinės uždarymas
• Apklausos
• Uždarymas
• Finansavimas
• Padariniai
IV Trečiasis branduolinis reaktorius?Lietuvos atominės energetikos perspektyvos
• Pajamos iš eksporto
• Konkurencijos elektros energijos rinkoje pasekmės
• Įtaka išmetimų lygiui
• Finansai
V Išvados

VI Naudota literatūra

Įvadas


Ignalinos Atominė elektrinė -
vienas reikšmingiausių Lietuvos ūkio objektų, atliekančių labai svarbų stabilizuojantį vaidmenį itin sunkiu mūsų ekonomikos fundamentalaus pertvarkymo laikotarpiu, yra Ignalinos atominė elektrinė. Jos stabilus veikimas leido be pertrūkių aprūpinti palyginti pigia elektros energija visus Lietuvos vartotojus ir eksportuoti nemažą kiekį energijos į gretimas valstybes.
Ignalinos AE įgalino labai sumažinti naftos ir gamtinių dujų sąnaudas elektros energijos gamybai ir kartu gerokai palengvino kitų vartotojų nepertraukiamą aprūpinimą šiais produktais netgi ekonominės blokados laikotarpiu. Visa tai paryškino labai svarbų Ignalinos AE vaidmenį. Pigi energija – vienas būtiniausių veiksnių, spartinančių modernios ekonomikos sukūrimą. Nuo to, kaip efektyviai sugebėsime ja pasinaudoti, priklausys mūsų ekonomikos atgimimo tempai, galimybės mūsų pramonės produkcijai įsitvirtinti sunkioje konkurencinėje kovoje pasaulio rinkose.
Dėl grynai ekonominių motyvų šiuo metu daugiau kaip 80 proc. Lietuvoje suvartotos elektros energijos yra pagaminta atominėje elektrinėje, nes jos savikaina yra daugiau kaip perpus mažesnė, nei gaminant šiluminėse elektrinėse.

Faktai, istorija
1975 metais Visagino apylinkėse, Ignalinos rajone, buvo pradėta atominės elektrinės energetikų gyvenvietės statyba. 1977 metais jai suteiktas miesto tipo gyvenvietės statusas ir iki 1992 metų vadinosi Sniečkaus gyvenviete. 1994 metais Visaginui suteiktos respublikos pavaldumo miesto teisės, o 1995 metais - miesto teisės pagal naują administracinę reformą. 1996 metais Prezidento dekretu patvirtintas miesto herbas. Herbinio skydo mėlyname lauke vaizduojama sidabrinė gervė, kuri heraldikoje reiškia atsargumą, budrumą.

1983 m. gruodžio 31 d. paleistas pirmasis blokas. Pradėtas statyti 3 energetinis blokas. 1986 m. buvo užbaiginėjami visi...