Idealoginės srovės lietuvių išeivijos bangose

Lietuvių rašiniai
Rašinys
 5
Microsoft Word 52 KB
4 puslapiai

Ideologinės srovės lietuvių išeivijos bangose

Pastaruoju metu Lietuvos visuomenėje išaugo domėjimasis lietuvių išeivija. Lietuvos istorikai taip pat neaplenkia įvairių šios temos aspektų. Ir Lietuvos, ir užsienio šalių istorikų įprasta emigraciją aiškinti nepasitenkinimu esama padėtimi (politine, ekonomine, kultūrine, religine ir kt.).

Lietuvių migracijos istorijoje įprasta skirti keletą migracijos bangų. Pirmoji emigracijos banga, siejama su XIX a. II pusės ir XX a. pradžios migracija ir vadinama ekonomine emigracija. Antrajai emigracijos bangai priskiriami II pasaulinio karo pabaigoje iš Lietuvos pasitraukę asmenys, ši emigracija vadinama politine. Trečioji lietuvių emigracijos banga taip pat vadinama ekonomine ir siejama su šiuo metu iš Lietuvos išvažiuojančiais žmonėmis.

Antanas J.Van Reenan, įžvelgdamas skirtumus tarp skirtingu laiku Lietuvą palikusiųjų, naudoja “lietuvių diasporos” (diaspora Lithuanians) ir “lietuvių kilmės amreikiečių” (ethnic Americans of Lithuanian heritage) terminus. Pirmasis terminas atitiktų II bangos emigrantus, o antrasis – I.
Istorikų šios lietuvių emigracijos bangos jau aptartos ir pastebėta, kad lietuvių emigrantai nebuvo vieningi. Įžvelgiamos tam tikros srovės lietuvių išeivių bendruomenėje. Paprastai lietuvių visuomenėje įžvelgiamos dvi ar trys srovės. Pirmu atveju gali būti skirstoma į “katalikus” ir “liberalus” arba “pažangiuosius” (prosovietinio nusistatymo) ir “reakcinguosius”, antru atveju lietuvių išeivių tarpe matomi ir katalikai, ir liberalai, ir socialistai.

Lietuvių išeivių liberalioji srovė jau susilaukė istorikų dėmesio. Sovietiniu laikotarpiu pasirodė nemažai darbų skirtų “pažangiajai”, prosovietiškai susiteikusiai lietuvių išeivijos daliai. Norint išsamiai suvokti lietuvių išeivijos istoriją, matyti kuo pilnesnį ir įvairesnį šios istorijos paveikslą reikalinga ir katalikiškosios srovės analizė. Katalikiška lietuvių išeivijos srovė dar nėra sulaukusi išsamaus aptarimo. Vis dėlto į šią srovę, jos sudedamąsias dalis buvo bandoma pažvelgti iš istorinės perspektyvos. Šis tekstas ir skirtas aptarti svarbiausius lietuvių išeivijos katalikiškos srovės istoriografijos bruožus.

Lietuvių katalikiškosios išeivijos srovės istoriografija

Tekstų, kuriuos galima būtų pavadinti lietuvių išeivijos katalikiškos stovės istoriografija – nedaug. Tačiau sąlygiškai juos galima klasifikuoti į dvi grupes. Pirmajai priskirtini sovietinės istoriografijos tekstai, o antrąją sudarytų išeivijos autorių tekstai.

Sovietinės istoriografijos darbai apie lietuvių išeivijos...