Iaulių rajonas

Aplinkos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 98 KB
12 puslapiai

Referatas apie ginkunus. Referatas apie ginkunus.

TURINYS


1. Turinys 1
2. Įvadas 2
3. Dirvožemis 5
4. Vandenys 6
Šiaulių miesto paviršinių vandens telkinių kokybė 6
Paviršinių vandens telkinių monitoringas (monitoringo
rezultatai) 7
Požeminis vanduo - vienintelis geriamojo vandens
šaltinis mieste 7
5. Oras 8
Šiaulių miesto atmosferos oro kokybė 8
Oro taršos monitoringas (monitoringo rezultatai) 9

6. Gamta 10
Iš miesto želdinių istorijos puslapių 10
Apie Šiaulių parkus 11
Biologinė įvairovė 13
7. Socialiniai aspektai 14
Demografiniai rodikliai 14
Darbo rinka 15
8. Ekonominiai aspektai 16
Materialinių ir užsienio investicijų dinamika
16
Bendrojo vidaus produkto dinamika Šiaulių
apskrityje 17
9. Literatūra 18

ĮVADAS
Šiauliai įsikūrę rytiniuose Žemaičių aukštumos šlaituose, gana
pakilioje vietoje, Mūšos , Dubysos, Ventos ir Nevėžio baseinų takoskyroje.
Prasidedantys upeliai beveik nepastebimi. Miesto vaizdą pagyvina nedidelės
kalvos, ežerai ir tvenkiniai. Pietinėje Šiaulių pusėje, už 5 km nuo miesto
centro, pelkių ir durpynų apsuptas tyvuliuoja 10 pagal didumą Lietuvoje
Rėkyvos ežeras. Jo plotas 1179 ha. Rėkyvos ežeras, didesnė dalis Piktmiškio
durpyno ir visas pabalių durpynas priklauso miestui, o kiti Rėkyvos ežero
baseino durpynai - Rėkyvos, Aukštapelkės, Lieporių - jau rajono
teritorijoje.
Pačiame mieste, įduboje, yra 4 ha užimantis Prūdelio tvenkinys, šalia
jo telkšo 2000 m iš šiaurės į pietus ištįsęs Talšos ežeras. Jo plotas -
56,2 ha. Tuoj pat į šiaurę nuo Talšos 16,6 ha ploto - Ginkūnų ežeras.
Iš Rėkyvos ežero ištekanti ir pro durpynus pravinguriuojanti Kulpės
upė (jos ilgis 25,8 km) nuo Serbentų gatvės viaduko požeminiu tuneliu srūva
maždaug iki Prūdelio sujungia Talšos ir Ginkūnų ežerus, o už Šiaulių įteka
į Mūšą . Kulpė dešinysis Mūšos intakas. Kulpėn vandenys suteka ir iš kitų
Rėkyvos ežero baseino vietų. Nedidelis Vijolės upelis, tekėdamas per miesto
pramoninį rajoną, "surenka" paviršines (lietaus) nuotekas nuo įvairių
pramonės įmonių teritorijų (į šį upelį suvesta apie 20 lietaus nuotekų
išleistuvų).
Kalvočiausią rytinę Šiaulių pusę dabina Švedės (Ginkūnų) tvenkinys,
įrengtas Švedės pelkėje, išnaudoto durpyno vietoje. Jo plotas - 112, 1 ha.
Vandens telkinių Šiaulių mieste yra palyginus nemažai - jie užima apie
1280 ha (15,7 %) miesto teritorijos. Daugelio ežerų, tvenkinių, upelių ir
griovių būklė skatina imtis hidrotechninių priemonių, tačiau jų
įgyvendinimą komplikuoja biologinės įvairovės apsaugos ir kt. reikalavimai.
Atvirų vandens...