Hiperteksto ir įvairialypės terpės multimedijos samprata

Konspektas
 5
Microsoft Word 32 KB
1 puslapis

įvairialypės terpės konspektai. įvairialypės terpės konspektai.Atsiradus galimybei apdoroti kompiuteriu tekstinę informaciją, pasikeitė tradicinio teksto struktūra. Nuo vienos paskui kitą nuosekliai einančių pastraipų sekos pereinama prie pastraipų jungimo įvairiais būdais, šokinėjant iš vienos teksto vietos į kitą kuo nors susijusią teksto vietą. Dažnai tampa neaišku nei kur tekstas prasideda, nei kur baigiasi. Tai ir yra hipertekstas.
Hiperteksto samprata: Hipertekstu vadinama hierarchinė teksto struktūra su nuorodomis į teksto fragmentus, kurie gali būti tame pačiame arba kitame dokumente.
Hipertekstais ypač patogu pasidarė naudotis, kai paplito kompiuteriai, nes tada nereikia ieškoti nuorodų vartant elektroninės knygos puslapius, o tiesiog nušokama į rodyklės rodomą vietą. Ta vieta gali būti ne tik toje pačioje, bet ir kitoje knygoje, ir net kitame į internetą įjungtame kompiuteryje, esančiame bet kuriame pasaulio krašte.
Hipertekstu išreiškiamas lankstus informacijos pateikimo būdas, kai informacija (tekstas) išdėstoma ne nuosekliai, bet pagal tam tikrą autoriaus parinktą sistemą, nurodant galimus perėjimus.
Hiperteksto savybės: Pagrindinės hiperteksto savybės – tai nuorodos (kartais dar vadinama saitais, rodyklėmis) ir rodmenys. Nuorodos yra pagrindiniai hipertekstinio dokumento elementai, jais galima pasiekti gausybę kitų dokumentų.
Kokiomis savybėmis pasižymi hipertekstas?
Visų pirma, kaip jau minėjome, hipertekstas remiasi...