Hidroenergijos potencialo Lietuvoje įvertinimas

Referatas
 5
Microsoft Word 127 KB
17 puslapiai

ATSINAUJINANTYS ENERGIJOS ŠALTINIAI
HIDROENERGIJOS POTENCIALO LIETUVOJE ĮVERTINIMAS
Savarankiškas darbas

TURINYS

1. Energetika: gėris ir blogis.
2. Hidroenergetikos Lietuvoje istorija.
3. Lietuvos upių potencialas.
4. Hidroelektrinių Lietuvoje perspektyvos.
5. Atsinaujinančių energijos šaltinių plėtra.


1. Visa šiuolaikinės civilizacijos didybė - prekių įvairovė ir
gausa, transporto ir ryšių priemonės, kosmoso užkariavimas, galimybė
daugeliui žmonių užsiimti mokslu, kultūra, menu ir t.t. - tai vis
milžiniško energijos kiekio gamybos ir vartojimo pasekmė.
Žmonės, gyvendami ne Saulės energija, kaip augalai ir gyvūnai, eikvoja tas
angliavandenilių atsargas (naftą, dujas, anglis, skalūnus), kurias biosfera
sukaupė per šimtus milijonų metų. Mes gausiai eikvojame neatsikuriančiąsias
atsargas ir visų mūsų likimas priklauso nuo to srauto, kuriuo šios atsargos
išgaunamos iš Žemės gelmių į jos paviršių. Ir jeigu vieną kartą jis
baigsis, jeigu naftos ir dujų atsargos išseks, tai kartu su tuo sustos
automobiliai ir lėktuvai, traukiniai, gamyklos, nutruks energijos tiekimas
ir iškils visos su tuo susijusios bėdos. Sustos ne tik pramonės gamyba, bet
ir kris žemės ūkio produkcija, nes ir jis aprūpinamas dirbtine energija,
kuria varomos žemės ūkio mašinos, gaminamos trąšos ir t.t. Mums tuoj pat
paprieštaraus, kad senkančios angliavandenilinio kuro atsargos ilgainiui
bus pakeistos branduoliniu kuru, kad jau veikia greitųjų neutronų
reaktoriai, kad ne už kalnų ir valdoma termobranduolinė reakcija. O visa
tai reiškia neribotą energijos išteklių atsiradimą - tada žmonija visada
galės gaminti energijos tiek, kiek jai jos reikės.Žinoma, šiame teiginyje
nemažai tiesos. Išties, greitųjų neutronų reaktoriai daug kartų padidins
žmonijos potencinius branduolinės energijos išteklius. Taip pat galima
sutikti, kad ir valdoma termobranduolinė sintezė kada nors atsidurs žmonių
rankose. Tačiau tikra ir tai, kad pavojų kelia ne Saulės kilmės energijos
gamybos kiekis.
Žemė iš Saulės gauna nepaprastai daug energijos ir kartu išsaugo
kone pastovią temperatūrą. Vadinasi, beveik tiek pat energijos Žemė
išspinduliuoja atgal į kosmosą. Pajamos ir išlaidos turi būti
subalansuotos, antraip sistema netektų pusiausvyros. Žemė arba įkaistų,
arba užšaltų ir virstų planeta be gyvybės.Iš tikrųjų šis balansas nėra
visiškai tikslus. Jis toks būtų, jeigu kalbėtume apie planetą be gyvybės.
Juk Žemėje yra gyvybė, augalai, kurie Saulės energijos dėka kuria gyvąją
materiją, esančią amžinoje apykaitoje. Taigi ne...