Henrikas radauskas poetas arba katastrofa

Lietuvių analizės
Analizė
 5
Microsoft Word 28 KB
1 puslapis

Radauskas elegija analize. Ad astra ir brisiaus galo palyginimas. Radauskas elegija analize. Ad astra ir brisiaus galo palyginimas.

Henrikas Radauskas
Eilėraščio " Poetas arba katastrofa '' analizė.
Eilėrascio ,,Poetas arba katastrofa" kalbantysis yra poetas, kuris atstovauja visiems šios profesijos atstovams,todėl kalba "mes" vardu.Lyrinis subjektas kalba su ironija, taip galima manyti iš kaikurių kūrinio eilučių. ,,Iš mūsų juokiasi padavėjos,/Mūsų nemaitina angelai,/žvaigždes skaičiuojam kiaurą dieną,/o naktį geriam su velniais.''
Pirmoje kūrinio strofoje kalbama apie aplinkinių požiūrį į poetus.Šis požiūris yra neigiamas,iš poetų yra šaipomasi. Pirmoje strofoje išvardyti tie, kurie nesupranta poetų (padavėjos, mėnuo, siuvėjos, angelai), antroje strofoje- tie, kurie palaiko poetus (vidurnakcio mergaitė, blyškios žolės). Poetus palaikantieji atstovai nėra teigiamai vertinami-nakties mergaitė.Eilėraščio žodžius ,,mus nemaitina angelai" galime suprasti taip, kad poetai rašydami eilėraščius neužsidirba.
Trečioje strofoje pasakojama apie poetų veiklą: ,,žvaigždes skaiąiuojam kiaurą dieną, o naktį geriam su velniais".Ši veikla gana keista, netgi primena pasakos motyvus, nėra reali.
Poeto talentas skleidžiasi restorane, tai labai keista vieta skleistis kūrybai.Poetas sukelia gaisro vaizdą. Gaisras pakeičia aplinkinį pasaulį, restorane dega apmušalai, bėga baltos padavėjos, aplinkoje tarsi tvyro chaosas. Ugnis viską darko ir naikina. Pagrindinė vaizdo savybė yra mirtis,kuri įeina iškilmingai. ,,Ugningos...