H radausko rytas geležinkelio stoty

 5
Microsoft Word 32 KB
1 puslapis

Henrikas Radauskas


Atrieda rytas traukiniais nerimstančiais.
Jo žvilgiai spindi bėgiu geležim.
Dangus ir miškas ir peronas gimsta čia,
Kur buvo vien tik tamsuma graži.

Iš nebuvimo, iš nakties, iš nerimo
Išėmęs mėto tolius ir medžius.
Pajutę spindulius, į pievą beriamus,
Pravirksta rasos, kad reikės nudžiūt.

Stoty būdėtojas bučiuoja sužadėtinę
(Sapne, po laikrodžiu, kur rodo tris [po keturių).
Ant stalo juokiasi saldainis mėtinis
Ir Morzė mirksi mirgančiu variu.

Ant žydro stiebo rytas kelia inkilą-
Raudoną dėmę tarp žalių beržų.
Du žvirbliai pešasi ant geležinkelio
Dėl saulės avižų.


H.Radauskas- žymus XXa.vidurio poetas modernistas, lietuviško eilėrasčio poetas. Jo eilėraštis yra sudėtingos struktūros, siejasi su mitais ir kultūros vaizdais. H.Radauskui būdingas netikėtumo efektas, garsų ir spalvų asociacijos. Tai raišku mano interpretuojamame eilėraštyje „Rytas geležinkelio stoty “.
Jau pats pavadinimas mums pasako, apie ką yra šis eilėraštis- apie rytą geležinkelio stoty. Apie perėjima nuo tamsios ir neramios nakties į šviesų ir saulėtą rytą,apie linksmus ir besidžiaugiančius paukštelius, arba apie verkiančias rasas, kad reiks joms nudžiūt.
Šis tekstas yra kupinas gyvumo, nerimstamumo Kiekviena eilutė kupina vis naujesnių netikėtumų. Eilėraštyje nėra labai daug veiksmo,bet...